ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-14010724-Rasael Esteshab-Jalase 17-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه هفدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 24 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010720-Rasael Esteshab-Jalase 16-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه شانزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 20 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-01-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام محسنی؛ 19 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010719-Rasael Esteshab-Jalase 15-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه پانزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 19 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010718-Rasael Esteshab-Jalase 14-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام محسنی؛ 18 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010712-Rasael Esteshab-Jalase 13-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 12 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-Kefaye4-03-Thaqalain_IR

کفایه ۴ ـ خاتمه (اجتهاد و تقلید) ـ جلسه ششم

حجت الاسلام محسنی؛ 11 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010711-Rasael Esteshab-Jalase 12-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه دوازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 11 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010710-Rasael Esteshab-Jalase 11-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام محسنی؛ 10 مهر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010626-MasjedeAmirMahalati-RozeArbaeen-Thaqalain_IR

سخنرانی روز اربعین حسینی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی؛ 26 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010614-Rasael Esteshab-Jalase 10-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه دهم

حجت الاسلام محسنی؛ 14 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010613-Rasael Esteshab-Jalase 09-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه نُهم

حجت الاسلام محسنی؛ 13 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010609-Rasael Esteshab-Jalase 08-Thaqalain_IR

رسائل استصحاب ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام محسنی؛ 09 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14010608-Shabe 03 Safar-Hosseyniyeh Seyedoshahada Farmaniyeh-Thaqalain_IR

تبیین عوامل همراهی با امام معصوم (علیه السلام) ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی؛ 08 شهریور 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 6 از 21« بعدی...45678...20...قبلی »