ثقلین
TasvirShakhes-HozoreGhalbDarNamaz-25-ThaqalainSite

عادت به نماز

پرسش و پاسخ پیرامون حضور قلب در نماز

آيا كسى كه به نماز خواندن عادت كرده مى توانيم بگوييم حضور قلب دارد؟! ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-136-ThaqalainSite

جلوگیرى از عادت ماهیانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر در ايام عادت، از قرص يا آمپول جلوگيرى استفاده كند ؛ آيا روزه او صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-410-ThaqalainSite

ایام عادت

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا زن و شوهر، مى توانند در زمان حیض به جز نزدیكى، سایر استمتاعات را از یكدیگر داشته باشند؟ ...

TasvirShakhesporsemaan21

استفاده از رفتار جایگزین

پرسمان کودک- استاد تراشیون

سؤال: در رابطه با نحوه از پوشک گرفتن بچّه‌ها و این که چه کنیم که خودشان در این زمینه همکاری کنند، لطفاً توضیحاتی ارائه بفرمایید.جواب:هر ...