ثقلین
TasvirShakhes-MajlesKhobregan-016-ThaqalainSite

تأیید صلاحیت ها

پرسش و پاسخ پیرامون مجلس خبرگان رهبری

چرا تشخيص و تأييد صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقليد چنين اختيارى ندارند؟ ...

TasvirShakhes-Mabar

اینفوگرافیک معبر نفوذ

نقش یادگارها و آقازاده‌ها در تاریخ اسلام

یکی از حربه‌هایی که جریان‌ نفاق به وسیلة آن در طول تاریخ عمدة زحمات اهل‌بیت(ع) را هدر داده و بیشترین ظلم را نسبت به ...