ثقلین
TasvirShakhes-ShiaShenasi-9346-03-ThaqalainSite

واکاوی انتقادی بازتاب وفات امام حسن (ع) در آثار اسلام شناسان غربی

مقاله ای از علی محمد ولوی و زینب ميرزايي مهرآبادي

بنابر مشهور امام حسن (ع) در اواخر صفر سال 49 يا 50 هجري قمري، توسط جعده بنت اشعث و به تحريک معاويه به شهادت رسيدند. ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-9346-02-ThaqalainSite

تاثیر ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران بر سیاسی شدن شیعیان عربستان

مقاله ای از سید ابراهیم قلی زاده و هادی بادينلو

يكي از رخدادهاي بزرگ نيمه دوم قرن بيستم، وقوع انقلاب اسلامي در ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) بود كه تحولات بسياري را در ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-9346-01-ThaqalainSite

جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی جدید عراق

مقاله ای از علی آدمی و حوا ابراهیمی پور

با توجه به تغييرات پيش آمده در کشور عراق پس از سال 2003، شيعيان که در طول تاريخ عراق در موضع ضعف قرار داشتند، توانستند ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-8305-01-ThaqalainSite

بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه

مقاله ای از سید حسین اطهری و لیلا دستغیب

با رسمي شدن مذهب شيعه اثناعشري در دوره صفويه، رويه اي دوسويه در قبال قدرت در دستگاه ديني نمودار شد. هم زمان با آنکه مشروعيت ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-9345-07-ThaqalainSite

بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه با نگاهی به انقلاب بحرین

مقاله ای از مسعود اخوان كاظمي و صفی اله شاه قلعه

جنبش هاي اسلامي معاصر، در روند تحولات منطقه خاورميانه جايگاه ويژه اي دارند. در اين ميان، انقلاب شيعيان بحرين، به ويژه محورهاي اساسي آن به ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-8722-02-ThaqalainSite

نقدی بر کتاب ژئوپلیتیک شیعه

مقاله ای از نعمت اله صفري فروشاني و سید علیرضا عالمی

از منظر نگارنده، تحميل مفهوم ژئوپليتيک بر مقوله معرفتي و عقيدتي شيعه از ابتکارات و بدعت هاي کتاب ژئوپليتيک شيعه، نوشته فرانسوا توال است. وي ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-9345-05-ThaqalainSite

بررسی نقش بساسیری پیرامون نفوذ خلافت فاطمیان و شیعیان عراق

مقاله ای از سید میرحسین علامه

داعي الدعاه شيعيان اسماعيلي، مويدالدين شيرازي هم هر چند مخفيانه به قاهره مي رود، اما وجود همراهان ناپايدار بساسيري و تغيير پياپي مواضع آنها بين ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-9345-04-ThaqalainSite

سیر تحولات تاریخی حضور زنان در مساجد و اماکن اسلامی و تاثیر آن بر معماری مساجد

مقاله ای از ریحانه هاشمي شهيدي و رسول جعفریان

در اين مقاله به بررسي «سير تحولات تاريخي حضور زنان در مساجد و اماکن اسلامي و تاثير آن بر معماري مساجد» پرداخته شده است. در ابتدا ...

TasvirShakhes-ShiaShenasi-9345-03-ThaqalainSite

شیعیان