ثقلین
28

جلسه هفدهم

پانزدهم بهمن ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
29

جلسه شانزدهم

هشتم بهمن ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
32

شرح دعای عرفه – جلسه ششم

دانشگاه امیرکبیر؛ هفتم بهمن ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
30

جلسه پانزدهم

سوم بهمن 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
35

شرح دعای عرفه – جلسه پنجم

دانشگاه امیرکبیر؛ دوم دی ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
36

شرح دعای عرفه – جلسه چهارم

دانشگاه امیرکبیر؛ بیست و دوم آذرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
32

جلسه چهاردهم

بیستم آذر 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
37

شرح دعای عرفه – جلسه سوم

دانشگاه امیرکبیر؛ هجدهم آذرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
33

جلسه سیزدهم – هنوز هنری بالاتر از دینداری نیست

یازدهم آذرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
N05

شرح دعای عرفه – جلسه دوم

دانشگاه امیرکبیر؛ ششم آبان ماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
34

جلسه دوازدهم

بیست و نهم مهرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
N10

شرح دعای عرفه – جلسه اول

دانشگاه امیرکبیر؛ بیست و نهم مهرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
35

جلسه یازدهم – عقل

بیست و دوم مهرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
36

جلسه دهم – عقل و جهل

پانزدهم مهرماه 1391
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 94 از 96« بعدی...102030...9293949596