ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14010512-MasjedEmamBazar-Roze 05 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 12 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010512-EmamZadehBagheFeyz-Roze 05 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 12 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010511-MasjedeJameNarmak-Shabe 05 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد جامع نارمک

آیت الله صدیقی؛ 11 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010511-MasjedEmamBazar-Roze 04 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 11 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010511-EmamZadehBagheFeyz-Roze 04 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 11 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010510-MasjedeJameNarmak-Shabe 04 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد جامع نارمک

آیت الله صدیقی؛ 10 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010510-MasjedEmamBazar-Roze 03 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز سوم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 10 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010510-EmamZadehBagheFeyz-Roze 03 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز سوم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 10 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010509-MasjedeJameNarmak-Shabe 03 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد جامع نارمک

آیت الله صدیقی؛ 09 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010509-MasjedEmamBazar-Roze 02 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دوم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 09 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010509-EmamZadehBagheFeyz-Roze 02 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دوم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 09 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010508-MasjedeJameNarmak-Shabe 02 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوم محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد جامع نارمک

آیت الله صدیقی؛ 08 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010508-MasjedEmamBazar-Roze 01 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز اول محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 08 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14010508-EmamZadehBagheFeyz-Roze 01 Moharram-Thaqalain_IR

سخنرانی روز اول محرم ۱۴۴۴ هـ ق ـ آستان مقدس امامزادگان جعفر و حمیده خاتون علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 08 مرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 129« بعدی...34567...102030...قبلی »