ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14000527-Shabe-10-Moharram-Masjede-Emam-Khomeini-Mahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی

آیت الله صدیقی؛ 27 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000527-Roze 09 Moharram-Sharif Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی روز تاسوعای حسینی ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد دانشگاه صنعتی شریف

آیت الله صدیقی؛ 27 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000527-HoseyniyeKosar-ReyShahri-ZohreTasoa-Thaqalain_IR

سخنرانی روز تاسوعای حسینی ۱۴۴۳ هـ ق ـ حسینیه آیت الله ری شهری

آیت الله صدیقی؛ 27 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000526-Shabe 09 Moharram-HeyatoShohada Mahallati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب تاسوعای حسینی محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ هیات الشهدا

آیت الله صدیقی؛ 26 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000526-Shabe-09-Moharram-Masjede-Emam-Khomeini-Mahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نُهم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی

آیت الله صدیقی؛ 26 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000523-Shabe 06 Moharram-HeyatoShohada Mahallati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ هیات الشهدا

آیت الله صدیقی؛ 23 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000523-Shabe 06 Moharram-Masjede Emam Khomeini Mahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی

آیت الله صدیقی؛ 23 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000522-Shabe 05 Moharram-Masjede SepahSalar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد سپهسالار حسین

آیت الله صدیقی؛ 22 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000522-Shabe 05 Moharram-Masjede Emam Khomeini Mahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی

آیت الله صدیقی؛ 22 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000522-Payame Jome-Thaqalain_IR

برنامه «پیام جمعه» ـ بیست و دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ شمسی

آیت الله صدیقی؛ 22 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000521-Shabe 04 Moharram-Masjede SepahSalar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد سپهسالار حسین

آیت الله صدیقی؛ 21 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000521-Shabe 04 Moharram-Masjede Emam Khomeini Mahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی

آیت الله صدیقی؛ 21 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000520-Shabe 03 Moharram-Masjede SepahSalar-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد سپهسالار حسین

آیت الله صدیقی؛ 20 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000520-Shabe 03 Moharram-Masjede Emam Khomeini Mahalati-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی

آیت الله صدیقی؛ 20 مرداد 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 11712345...102030...قبلی »