ثقلین
TasvirShakhes-Tabasi-15-HazrateZahra(AS)-Thaqalain_IR

میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

مقاله زیر، ترجمه گزیده ای از کتاب «دروس فی العقیدة و التاریخ» تألیف «آیت الله العظمی شیخ محمّد رضا طبسی نجفی (ره)»، ترجمه توسط حجت ...

TasvirShakhes-Tabasi-11-AlemanTabas-Thaqalain_IR

عالمان و فقیهان طبس به روایت آیت الله العظمی شیخ محمّد رضا طبسی نجفی (ره)

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

مقاله ای به نقل از «آیت الله العظمی شیخ محمّد رضا طبسی نجفی (ره)» که توسط حجت الاسلام «محمد علی مروجی طبسی» ترجمه شده است ...