ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14001013-Bozorgdashte Sardar Soleymani-Tehran Uni-Thaqalain_IR

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی»

آیت الله صدیقی؛ 13 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14001012-MasjedeOzgol-Maraseme Bozorgdashte Sardar Soleymani-Thaqlain_IR

مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

آیت الله صدیقی ـ 12 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-SardarRostamGhasemi-13991013-Masjed-Thaqalain_IR

مراسم بزرگداشت سالگرد «شهید حاج قاسم سلیمانی»

سردار رستم قاسمی؛ 13 دی 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-She'are Sardar Soleymani-Mokaleme English-Thaqalain_IR

شعری انگلیسی در مدح «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی»

کلیپ تصویری از طلاب زبان دان انگلیسی مدرسه علمیه امام خمینی(ره)

این کلیپ اثر طلبه زبان دان جناب آقای «محمد مهدی حسین زاده» و با اجرای طلبه زبان دان جناب آقای «جواد محبی» تهیه گردیده است؛ ...

TasvirShakhes-Del Neveshte Sardar Soleymani-Mokaleme English-Thaqalain_IR

دل نوشته ای به زبان انگلیسی در رثای «سردار شهید قاسم سلیمانی»

کلیپ تصویری از طلاب زبان دان انگلیسی مدرسه علمیه امام خمینی(ره)

این کلیپ به قلم طلبه زبان دان جناب آقای «سید محمد امین طلوعی» و با اجرای طلبه زبان دان جناب آقای «سجاد علی محمدی کلات» ...

TasvirShakhes-Sadighi-13981019-Hosseiniye-Emam-Khomeyni-Thaqalain_IR

مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی و همرزمانش با حضور رهبر انقلاب

آیت الله صدیقی؛ 19 دی 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...