ثقلین
TasvirShakhes-Shahriyari-13990501-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت استاد شهریاری؛ 01 مرداد 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alem-1390419-Jalase Ba Ostad Shahriyari-Thaqalain_IR

جلسه هم اندیشی فعالیت های پژوهشی

موسسه عالی حوزوی عالم آل محمد علیهم السلام؛ 19 تیر 1399

روز پنجشنبه مورخ 19 تیر ماه 1399، جلسه هم اندیشی فعالیت های پژوهشی با حضور «حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید شهریاری» دبیرکل مجمع جهانی ...

TasvirShakhes-Shahriyari-13981114-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت استاد شهریاری؛ 14 بهمن 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13981030-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و ششم

حضرت استاد شهریاری؛ 30 دی 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13981002-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و پنجم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 دی 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980918-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت استاد شهریاری؛ 18 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980911-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و سوم

حضرت استاد شهریاری؛ 11 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980827-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و دوم

حضرت استاد شهریاری؛ 27 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980820-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیست و یکم

حضرت استاد شهریاری؛ 20 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980814-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه بیستم

حضرت استاد شهریاری؛ 14 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980702-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 02 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980626-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هجدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 26 شهریور 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980210-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه هفدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 10 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13980203-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه شانزدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 03 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123