ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14020625-ShahadateEmamReza-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی روز شهادت امام رضا (علیه السلام)

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ شهریور ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Piyaderavi Mashhad-Mehr 1400-Madrese Emam 2-Thaqalain_IR

پیاده روی مشهد مقدس

شهادت امام رضا علیه السلام؛ مهر 1400 ـ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) 2 استان تهران

سفر پیاده روی به سوی مشهد در آستانه شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام برای خیلی ها غیر منتظره بود، خصوصا با ...

TasvirShakhes-Sadighi-14000714-Shabe 30 Safar-Heyat NoroReza(SA)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سی اُم ماه صفر ۱۴۴۳ هـ ق

آیت الله صدیقی؛ 14 مهر 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990726-MaVaEstemrareFarhangeSaghife-07-Thaqalain_IR

ما و استمرار فرهنگ سقیفه ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 26 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990724-MaVaEstemrareFarhangeSaghife-06-Thaqalain_IR

ما و استمرار فرهنگ سقیفه ـ جلسه ششم

حجت الاسلام کاشانی؛ 24 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990723-MaVaEstemrareFarhangeSaghife-05-Thaqalain_IR

ما و استمرار فرهنگ سقیفه ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 23 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990722-MaVaEstemrareFarhangeSaghife-04-Thaqalain_IR

ما و استمرار فرهنگ سقیفه ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 22 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990721-MaVaEstemrareFarhangeSaghife-03-Thaqalain_IR

ما و استمرار فرهنگ سقیفه ـ جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 21 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990719-MaVaEstemrareFarhangeSaghife-01-Thaqalain_IR

ما و استمرار فرهنگ سقیفه ـ جلسه اول

حجت الاسلام کاشانی؛ 19 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980807-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 07 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980806-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 06 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980805-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 05 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980804-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه دوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 04 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980803-SabethaVaMoteghayerha-Thaqalain_IR

ثابت و متغیر در سیره معصومان علیهم السلام – جلسه اول

حجت الاسلام کاشانی؛ 03 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212