ثقلین
TasvirShakhesemamhosein20

گفت زینب تا مکان در دامن مادر گرفتم

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: خوشدل تهرانی

گفت زینب تا مکان در دامن مادر گرفتمچون حسین خویش دیدم، شاد گشتم، پر گرفتم از ازل من با برادر هم سفر بودم در این رهبهر ...

TasvirShakhesemamhosein20

ای اختر فضائل و ای آسمان صبر!

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیّد محمّد خسرونژاد

ای اختر فضائل و ای آسمان صبر! ای زینب ای به گلشن دین، باغبان صبر! گر شد حسین تشنه جگر قهرمان عشق نازم به همتت! ...

TasvirShakhesemamhosein21

می گوید از شکستن سرو تناورش

شاعر: نغمه مستشار نظامی

می گوید از شکستن سرو تناورشاین شیرزن که مثل پدر، مثل مادرش این زن درست مثل پدر حرف می زندمیراث مادر است دلِ داغ پرورش! می گوید ...

TasvirShakhesemamhosein24

ماجرای کربلا شرح بلای زینب است

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ماجرای کربلا شرح بلای زینب است عصر عاشورا شروع کربلای زینب است  شرح صدرش در نمی آید به فهم اهل دل صبر زینب آیت صبر خدای زینب است  رو ...

TasvirShakhesemamhosein26

بستند چو بر پشت شتر، محمل زینب

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: طرب اصفهانی

بستند چو بر پشت شتر، محمل زینب بگْریست دل سنگ، به حال دل زینب    گویی به غم و محنت و اندوه سرشتنداز روز ازل، ...

TasvirShakhesemamhosein28

ستم ندیده کسی در جهان، مقابل زینب

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر : جودی خراسانی

ستم ندیده کسی در جهان، مقابل زینب  نسوخت هیچ دلی در جهان، چنان دل زینب  نگشت شاد، دلش از غم زمانه، زمانی  زآب غم بسرشنتد، ...

TasvirShakhesemamhosein29

آتش چقدر رنگ پریده ست در تنور

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: محمّد علی مجاهدی( پروانه)

آتش چقدر رنگ پریده ست در تنورامشب مگر سپیده دمیده ست در تنور؟ این ردّ پای قافله ی داغ لاله هاست؟یا خون آفتاب چکیده ست در ...

TasvirShakhesemamhosein30

عصر عاشورا کنار خیمه های سوخته

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: محمود اکرمی

عصر عاشورا کنار خیمه های سوخته  ذوالجناحی ماند با یال رهای سوخته  کاروان می‌رفت و می‌بلعید دشت دیرسال  کودکان تشنه را با دست و پای ...

TasvirShakhesemamhosein112

فلک با عترت «خیرالبشر»، لختی مدارا کن

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: صبوری خراسانی

فلک با عترت «خیرالبشر»،  لختی مدارا کن                 مدارا کن به «آل الله» و شرم از روی زهرا کن ره شام است در پیش و هزاران محنت اندر ...

TasvirShakhesemamhosein113

می سوخت خاک و آب فقط استعاره بود

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: عبّاس احمدی

می سوخت خاک و آب فقط استعاره بود در آسمان مشک که غرق ستاره بود اشکی نمانده بود که نذرعطش کند ورنه فرات منتظر یک ...

TasvirShakhesemamhosein114

از خیام سوخته خاکستری جا مانده بود

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: محمّد جواد غفورزاده (شفق)

«از خیام سوخته خاکستری جا مانده بود » از پرستوها، فقط مشت پری جا مانده بود از بهاری سبز، هفتاد و دو سرو سرفراز  از تمام ...

TasvirShakhesEmamgosein117

گرچه روزی تلخ‌تر، از روز عاشورا نبود

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیّد ضیاءالدین شفیعی

گرچه روزی تلخ‌تر، از روز عاشورا نبود آنچه ما دیدیم جز پیشامدی زیبا نبود  عشق می‌فرمود: «باید رفت»، می‌رفتند و هیچ  بیم‌شان از تیرهای تلخ ...

TasvirShakhesemamhosein18

سرخِ غروب بود و حریق خیام بود

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: خسرو احتشامی هونه گانی

سرخِ غروب بود و حریق خیام بود آغاز زنگ قافله در راه شام بود سرخِ غروب بود و شهیدان و هُرم خاک روز نبرد نور و سیاهى ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

کشتگان عشق، بی غسل و کفن خوابیده اند

شهادت امام حسین علیه السلام؛ دشاعر: مرشد چلویی(ساعی)

کشتگان عشق، بی غسل و کفن خوابیده اندسر براه دوست داده، با بدن خوابیده اند در گلستان شهادت، یک به یک مانند گلپاره پاره در جوار ...

صفحه 5 از 39« بعدی...34567...102030...قبلی »