ثقلین
TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva02

کشتگان عشق، بی غسل و کفن خوابیده اند

شهادت امام حسین علیه السلام؛ دشاعر: مرشد چلویی(ساعی)

کشتگان عشق، بی غسل و کفن خوابیده اندسر براه دوست داده، با بدن خوابیده اند در گلستان شهادت، یک به یک مانند گلپاره پاره در جوار ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

خیام آشنا، از آتش بیگانه می سوزد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

خیام آشنا، از آتش بیگانه می سوزد  کبوترهای بی بال حرم را لانه می سوزد  چه غوغایی است؟ در این دشت ماتم زا؟ نمی دانم  ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva06

پدر! آخر چرا دنیا به ما آسان نمی گیرد؟

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: آرش شفاعی

پدر! آخر چرا دنیا به ما آسان نمی گیرد؟غروب غربت ما از چه رو پایان نمی گیرد؟ پدر! حالا که تو در آسمان هستی بپرس از ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva09

شب است و دشت، هیاهوی مبهمی دارد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: محمّد جواد غفورزاده(شفق)

شب است و دشت، هیاهوی مبهمی دارد ستاره سوخته ای ، صحبت از غمی دارد شب است و بر لب شطّ فرات ، زمزمه ای ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva18

ملک را زین مصیبت اشک غم در دامن است امشب

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: جودی خراسانی

ملک را زین مصیبت اشک غم در دامن است امشب  فلک را زآتش ماتم شرر در خرمن است امشب خدا را ای صبا با خاتم پیغمبران ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva19

اگر صبح قیامت را شبی است ، آن شب است، امشب

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: نیّر تبریزی

اگر صبح قیامت را شبی است ، آن شب است، امشب طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است، امشب فلک! از ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva20

پرده بر می‌دارد امشب، آفتاب از نیزه ها

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سعید بیابانکی

پرده بر می‌دارد امشب، آفتاب از نیزه ها  می‌دمد یک آسمان خورشیدِ ناب از نیزه ها  می‌شناسی این همه خورشید خون‌آلود را  آه! ‌ای خورشید ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva12

خم شد گذاشت روی زمین گوشواره را

شهادت بنی هاشم علیهم السلام؛ شاعر : پروانه نجاتی

خم شد گذاشت روی زمین گوشواره را تا قدری التیام دهد، گوش پاره را آتش گرفته گوشه ی دامان کوچکش آبی نبود، چاره کند این ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva20

چون شاه دین،هوای شهادت به سر گرفت

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: نیاز جوشقانی

 چون شاه دین،هوای شهادت به سر گرفتتاج سعادت از سر خود چرخ برگرفت گیتی کمیت تیز تکش را کشید تنگدست فضا عنان و رکابش، قدرگرفت از سوی ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva19

نمی گویم،که از سم ستورانش بدن،چون شد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: ملک الشعرا صبوری

نمی گویم،که از سم ستورانش بدن،چون شدهمی گویم،که صحرا پاک از آن تن،غرقه در خون شد نمی گویم،به خرگاهش چه کردند از پس کشتنهمی گویم،که دود ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva18

الحق نماز آن به در بی نیاز کرد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: صغیر اصفهانی

 الحق نماز آن به در بی نیاز کردکز خون وضو گرفت و به مقتل نماز کرد عشق از شَهِ شهید بیاموز کانچه داشت از جان و دل ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva09

اگرچه باغ پر از لاله ی تو پرپر شد

شهادت امام حسین علیه السلام؛شاعر: مصطفی محدثی خراسانی

اگرچه باغ پر از لاله ی تو پرپر شدزمین برای همیشه شهید پرور شد زمین برای همیشه به قصد یاری تو تمام پاسخ آن پرسش معطرشد زمین به ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva06

نامه بنوشتند تا در کوفه مهمانش کنند

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: جودی خراسانی

نامه بنوشتند تا در کوفه مهمانش کنند  یا بر او بندند آب و منع از نانش کنند  نامه بنوشتند بر آن کعبه کآرندش نماز  یا ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva04

برزخم های پیکرت ار اشک مرهم است

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: وفایی شوشتری

برزخم های پیکرت ار اشک مرهم استپس گریه تا به حشر بر آن زخم ها کم است زآن ناوکی که بر دلت آمد زشست کینخون دل ...

صفحه 5 از 38« بعدی...34567...102030...قبلی »