ثقلین
TasvirShakhesemamhosein2

اندر جهان عیان شده غوغای رستخیز

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: نیّر تبریزی

اندر جهان عیان شده غوغای رستخیزای قامت تو شور قیامت به پای خیز! زینب برت بضاعت مزجات جان به کفآورده با ترانه ی “یا ایها العزیز!” هر ...

TasvirShakhesemamhosein3

عزم رحیل چون به سر کوفیان فتاد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سید موسی سبط الشیخ

عزم رحیل چون به سر کوفیان فتاداز نو نفیر و غلغله در آسمان فتاد از کینه خصم؛عترت پاک رسول رابرد آن چنان که ره به صف ...

TasvirShakhesemamhosein4

آن جسم پاره پاره چو در خون تپان فتاد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: وصال شیرازی

 آن جسم پاره پاره چو در خون تپان فتادلشگر به خیمه گاه وی از هر کران فتاد از سوز آه و ناله ی اطفال خشک لبآتش ...

TasvirShakhesemamhosein7

چون راهشان به معرکه ی کربلا فتاد

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: صباحی بیدگلی

چون راهشان به معرکه ی کربلا فتادگردون به فکر وقعه ی روز جزا فتاد اجزای چرخ منتظم از یکدگر گسیختاعضای خاک متصل از هم جدا فتاد تابان ...

TasvirShakhesemamhosein8

مرهم به زخم دل به جز از سوز آه نیست

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سید رضا هاشمی گلپایگانی

مرهم به زخم دل به جز از سوز آه نیستروزی چو روزگار من از غم سیاه نیست خواهم که سیر بینمت ، آن گه سفر رومباید ...

TasvirShakhesemamhosein9

ای پاره پاره پیکر قرآن! سرت کجاست؟

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: کریم رجب زاده

ای پاره پاره پیکر قرآن! سرت کجاست؟آه! ای سر بریده! بگو پیکرت کجاست؟ فریاد «وا عطش عطشا» رفته تا کجاسقای کودکان تو، آب آورت کجاست؟ ای ماه ...

TasvirShakhesemamhosein10

حسین بود و تو بودی ، تو خواهری کردی

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: مرتضی امیری اسفندقه

حسین بود و تو بودی ، تو خواهری کردیحسین فاطمه را گرم، یاوری کردی غریب تا که نمانَد حسین بی عباسبه جای خواهری آن جا، برادری ...

TasvirShakhesemamhosein11

روزی تمام همت خود را گذاشتی

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: پروانه نجاتی

روزی تمام همت خود را گذاشتیدر خیمه های آتش و خون، پا گذاشتی در کوچه های حادثه، همراه کاروانپا جای پای حضرت زهرا گذاشتی با ناله های ...

TasvirShakhesemamhosein12

شام، روشن از جمال زینب کبراستی

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: قاسم رسا

شام، روشن از جمال زینب کبراستی  سر به زیر افکن که ناموس خدا، این جاستی  کن تماشا آسمانِ تابناک شام را  کآفتاب برج عصمت از ...

TasvirShakhesemamhosein13

ز درد دل بگویم، یا غم دلدار یا، هر دو؟

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: محمد عابد تبریزی

ز درد دل بگویم، یا غم دلدار یا، هر دو؟ ز جور خصم نالم، یا فراق یار، یار هر دو؟  به خون دل نمی‏دانم ز ...

TasvirShakhesemamhosein14

داد آسمان به باد ستم خانمان من

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: نیّر تبریزی

داد آسمان به باد ستم خانمان من  تا از کدام بادیه پرسی نشان من دور از تو، از تطاول گلچین روزگارشد آشیان زاغ و زغن، گلستان ...

TasvirShakhesemamhosein20

گفت زینب تا مکان در دامن مادر گرفتم

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: خوشدل تهرانی

گفت زینب تا مکان در دامن مادر گرفتمچون حسین خویش دیدم، شاد گشتم، پر گرفتم از ازل من با برادر هم سفر بودم در این رهبهر ...

TasvirShakhesemamhosein20

ای اختر فضائل و ای آسمان صبر!

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیّد محمّد خسرونژاد

ای اختر فضائل و ای آسمان صبر! ای زینب ای به گلشن دین، باغبان صبر! گر شد حسین تشنه جگر قهرمان عشق نازم به همتت! ...

TasvirShakhesemamhosein21

می گوید از شکستن سرو تناورش

شاعر: نغمه مستشار نظامی

می گوید از شکستن سرو تناورشاین شیرزن که مثل پدر، مثل مادرش این زن درست مثل پدر حرف می زندمیراث مادر است دلِ داغ پرورش! می گوید ...

صفحه 4 از 39« بعدی...23456...102030...قبلی »