ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

ای چهره دلگشای تو جان بهشت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای چهره دل‌گشای تو جان بهشتوی موی دلاویز تو ریحان بهشتدر باغ جنان محور عشّاق توییای سیّد و سرور جوانان بهشت شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در خانه غریب آشنا بود حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مژگان محمدی تل سرخی

در خانه غریب آشنا بود حسنلب تشنه ی یک جرعه وفا بود حسنآن شب که تمام زهر را می نوشیدهفتاد و دو بار کربلا بود ...

TasvirShakhesEmamHasan

زخم جگر تو بس که کاری شده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هادی ملک پور

زخم جگر تو بس که کاری شده استچشمان من از غصه بهاری شده استخونی که ز داغ کوچه بر دل کردی!از گوشه ی لبهای تو ...

TasvirShakhesEmamHasan

زان طرفه مرامی که حسن پیشه گرفت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

زان طرفه مرامی که حسن پیشه گرفتبر قطع وجود اجنبی تیشه گرفتپیداست که نخل نهضت کرببلااز صلح مقدس حسن ریشه گرفت شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مهر حسن و حسین دین است مرا

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

مهر حسن و حسین دین است مراخاک در این دو نور عین است مرابا عشق دو آقای شباب الجنّهامید دو بین الحرمین است مرا شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای بر کرمت چشم کریمان روشن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای بر کرمت چشم کریمان روشنبا دست تهی سوی تو رو کردم منشایسته بود چون که تهی دستان رادر پیش کریم دست خالی رفتن شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

من آینه ی کرامت پنج تنم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

من آینه‌ی کرامت پنج تنممن صاحب سُفره‌ی مدینه حَسَنممجموعه‌ی اهل بیت، نورند ولینوری که کریم اهل بیت است مَنم شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مستوره ی حلم حی سر مد حسن است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

مستوره ی حلم حی سر مد حسن استرخشان در گنجینه ی احمد حسن استآرام دل فاطمه و جان علیزیبا گل گلزار محمد، حسن است شاعر: عباس ...

TasvirShakhesEmamHasan

فریاد اگرچه در تو پنهان بودست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مصطفي محدثي خراساني

فریاد اگرچه در تو پنهان بودستخورشید تکلمت فروزان بودستصلح تو برای نهضت عاشوراآرامش پیش پای طوفان بودست شاعر: مصطفی محدثی خراسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

نه گرد توو نه گرد من می چرخد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

نه گرد توو نه گرد من می چرخدعالم به مدارپنج تن می چرخددیری است تمام ذره های ملکوتپروانه صفت دور حسن می چرخد شاعر: محمود سنجری ...

TasvirShakhesEmamHasan

در عشق چرا به جان و تن فکر کنیم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمود سنجری

در عشق چرا به جان و تن فکر کنیمتا اوست چرا به خویشتن فکر کنیمگل کرد حماسه ی حسینی تا مایک لحظه به غربت حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

پیش تو اگرچه صبراز پاافتاد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

پیش تو اگرچه صبراز پاافتادباشیعه بگوکه تشت پیش تونهاد؟صلح تواگرچه تلخ اما یک روزدر قامت لاله گون قاسم گل داد شاعر: حسین دارند ...

TasvirShakhesEmamHasan

بغض تو شهاب آسمان پیما شد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

بغض تو شهاب آسمان پیما شدموجی شد و سر به خون زد و دریا شدصبر تو کنار خشم خونرگ حسین(ع)شمشیر دو دم به روز عاشورا ...

TasvirShakhesEmamHasan

روح پدرم شاد که می گفت به من

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سعید حدادیان

روح پدرم شاد که می گفت به منخوش باد دمی که دیده آید به سخنعمری به زبان بی زبانی چون اشکیک چشم حسین گفت،یک چشم ...

صفحه 30 از 39« بعدی...1020...2829303132...قبلی »