ثقلین
TasvirShakhespayambar8

سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با زنان ۴

به روایت شیخ صدوق

شیخ صدوق گفته است:… سپس رسول خدا (ص) برخاست (بعد از خطبه‌ای که در مسجد راجع به قصاص داشتند) و وارد خانه‌ی امّ سلمه شد ...

TasvirShakhespayambar7

سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با زنان ۳

به روایت ابن سعد

ابن سعد در کتاب طبقات به سند خود از عُبید بن عمیر نقل کرده که گفت: رسول خدا (ص) در آن بیماری که از دنیا ...

TasvirShakhespayambar4

سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با زنان ۲

به روایت قاضی نعمان

قاضی نعمان مغربی از امام جعفر (ع) روایت کرده است که فرمود:رسول خدا (ص) در حال احتضار، بیهوش شد؛ فاطمه (ع) گریه کرد تا این ...

TasvirShakhespayambar3

سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با زنان ۱

به روایت طبرانی

مرحوم طبرانی به سند خود از امّ الفضل نقل کرده است که گفت:در حالی که رسول خدا (ص) بیمار بود و من بالای سر حضرت ...

TasvirShakhespayambar2

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۸

به روایت ابن عساکر

ابن عساکر با سلسله سند خود از ابراهیم بن علی رافعی و او از پدرش و علی رافعی از جدّه‌ی خود زینب دختر ابو رافع ...

TasvirShakhespayambar1

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۷

به روایت سیّد بن طاووس

سیّد بن طاووس به سند خود از امام موسی بن جعفر (ع) و او از پدر بزرگوارش نقل کرده که فرمود:رسول خدا (ص) در آن ...

TasvirShakhespayambar1

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۷

به روایت سیّد بن طاووس

سیّد بن طاووس به سند خود از امام موسی بن جعفر (ع) و او از پدر بزرگوارش نقل کرده که فرمود:رسول خدا (ص) در آن ...

TasvirShakheshazratemohamad

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۶

به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی به سند خود از ابوذر نقل کرده است که گفت:از امّ سلمه شنیدم که می‌گفت: از رسول خدا (ص) در آن بیماری که ...

TasvirShakheshazratemohamad

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۵

به روایت سیّد رضیّ

مرحوم سیّد رضیّ به سند خود از ابوموسی ضریر بجلّی از امام رضا (ع) نقل کرده که گفت:به حضرت عرض کردم: فدایت شوم! مردم زیاد ...

TasvirShakhespayambar20

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۴

به روایت دیلمی

مرحوم دیلمی در کتاب ارشاد القلوب آورده است:رسول خدا (ص) آن عدّه از سران اقوام و پیروان آن‌ها را که مُهر نشان دشمنی با علیّ ...

TasvirShakhespayambar13

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۳

به روایت صفّار قمی

مرحوم صفّار قمی در بصائر الدرجات به سند خود از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود:رسول خدا (ص) در آن بیماری که چشم از ...

TasvirShakhespayambar11

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۲

به روایت شیخ مفید

مرحوم شیخ مفید به سند خود از عبدالله بن عبّاس روایت کرده که گفت:علی بن ابی‌طالب (ع) و عبّاس بن عبدالمطلب و فضل بن عبّاس، ...

TasvirShakhespayambar10

سفارش حضرت رسول سلام الله علیه به ثقلین ۱

به روایت علّامه مجلسی

علّامه مجلسی از موسی بن جعفر (ع)، او از پدرش روایت کرده که فرمود:وقتی رحلت رسول خدا (ص) نزدیک شد، انصار را فراخواند و فرمود: ...

TasvirShakhespayambar8

سخنان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله با زنان اهل بیت

به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی به سند خود از امّ الفضل، دختر عبّاس نقل کرده است که گفت:وقتی بیماری که رسول خدا (ص) در آن بدرود زندگی گفت، ...

صفحه 10 از 30« بعدی...89101112...2030...قبلی »