ثقلین
TasvirShakhes-QuranQuest-07

آنچه را دربارۀ سامری در قرآن آمده است

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آنچه را دربارۀ سامری در قرآن آمده است، با توجه به تفاسیر شیعی بیان نمایید؟ آیا خاک قدم جبرئیل در کار سامری تأثیر داشت؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-06

مؤمن و اهل بهشت انسان در آخرالزمان

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا مردم آخرالزمان همگی مؤمن و اهل بهشت اند؟ در صورت مثبت بودن، آیا با فرموده قرآن: اکثر بهشتیان از مردم گذشته و فقط تعداد ...

TasvirShakhes-QuranQuest-05

منظور از آیات شریفه ۷۳ و ۷۴ اسراء

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

منظور از آیات شریفه 73 و 74 اسراء چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-04

تفاوت معنای کلمه«اللّه» در آیه ۹۱ سوره انعام«قل الله ثمّ ذرهم»

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

در آیه 91 سوره انعام آمده است: «قل الله ثمّ ذرهم»، اگر کلمه «الله» مرفوع یا منصوب باشد، چه تفاوتی در معنا می کند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-03

آیه “کفی الله المؤمنین القتال”، درباره حضرت علی (ع)

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا آیه "کفی الله المؤمنین القتال"، درباره حضرت علی (ع) است؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-02

غافل شدن از یاد خدا، انسان را همنشین شیطان کند

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چگونه ممکن است غافل شدن از یاد خدا، انسان را همنشین شیطان کند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-24

فرق بین وقار و سکینه

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

فرق بین وقار و سکینه چیست؟ آیات و روایاتی درباره هر کدام می خواهم. ...

TasvirShakhes-QuranQuest-23

معنای خود آگاهی از دیدگاه قرآن کریم

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

معنای خود آگاهی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-22

اصحاب الاخدود

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

اصحاب الاخدود چه کسانى بودند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-21

اسطوره

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

اسطوره چیست؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-20

بینش زیبایی شناسی در آیات قرآن

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که بتوان از آنها یک بینش زیبایی شناسی استخراج کرد؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-19

پیامبرانی که در سوره های یوسف و مریم به صدّیق ملقّب نشده است

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

کدام پیامبر در سوره های یوسف و مریم ملقّب به صدّیق نشده اند؟ ...

TasvirShakhes-QuranQuest-18

معنای “قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماء…” و «شطر» در آیه ۱۴۴ سوره بقره

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

معنای "قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماء..." و «شطر» در آیه 144 سوره بقره چیست؟ و علت تکرار "فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام‏..." و "فَوَلُّوا ...

TasvirShakhes-QuranQuest-17

«لیلٌ قائم» درالحجّ اشهر معلومات» و آن‏چه در تقدیر گرفته شده

پرسش و پاسخ قرآنی - تفسیر قرآن

چگونه می‏توان «الحجّ اشهر معلومات» را از قبیل «لیلٌ قائم» دانست، و در غیر این صورت آن‏چه در تقدیر گرفته شده چیست؟ ...

صفحه 18 از 78« بعدی...10...1617181920...304050...قبلی »