ثقلین
TasvirShakhes-WTSG-045-ThaqalainSite

معرفی کتاب الظاهره السلفیه: التعددیه التنظیمیه والسیاسات

مقاله ای از ابراهیم رضایی

الظاهرة السلفية: التعددية التنظيمية والسياسات یکی از جدیدترین کتابها در شناخت سلفیه تقلیدی در کشورهای اسلامی است. این کتاب توسط چهارده نفر از پژوهشگران تهیه ...

TasvirShakhes-WTSG-044-ThaqalainSite

مبانی فکری سلفیه

مقاله ای از مهدی فرمانیان

سلفیه عنوان جریانی از اصحاب حدیث اهل سنت با گرایش های گوناگون است که عقل را در فهم الهیات شایسته ندانسته، بر نقل تاکید فراوان ...

TasvirShakhes-WTSG-043-ThaqalainSite

مبانی عام سلفی گری

مقاله ای از سید مهدی علیزاده موسوی

نویسنده در این جا به چهار حوزه ی معرفتی سلفی گری، یعنی «روش شناسی»، «معرفت شناسی»، «معناشناسی»، «هستی شناسی»، سلفی گری، و به بررسی و ...

TasvirShakhes-WTSG-041-ThaqalainSite

کنش های وهابی واکنش های سلفی

مقاله ای از محمد حسین رفیعی

درمقاله حاضر نگاهی به جریان انحرافی وهابیت در ابتدای تشکیل آن می شود. در ادامه به گسترش این فرقه و نفوذ آن در کشورهای همجوار ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen23

فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت

مقاله ای از نجم الدین طبسی

در این نوشتار به تاریخچه ابن تیمیه و ابن وهاب و نقش آنان در ایجاد اختلاف و درگیری بین امّت واحده اسلامی و از هم ...

TasvirShakhes-WTSG-038-ThaqalainSite

شناخت سلفیه

مقاله ای از علی الله بداشتی

شناخت صحیح فرقه های اسلامی از یکدیگر موجب نزدیکی و انسجام گروه های مختلف فکری مسلمانان در جامعه اسلامی است. نگارنده در این نوشتار در ...

TasvirShakhesTabarShenasi11

شباهت وهابی ها با خوارج

مقاله ای در باب مطالعه شباهت های فرقه وهابیت و خوارج

جمود فکری و سطحی نگری نسبت به دین و تعصب خشک و تند نسبت به برخی عقائد، از شاخصه‌های فکری خوارج صدر اسلام می‌باشد که ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen95

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

مقاله ای از صادق مصلحی

وهابیت و اخوان‌المسلمین دو گروه سلفی هستند که در زمینه حکومت اختلاف نظر اساسی دارند. وهابیت توجه چندانی به بحث حکومت ندارند و اطاعت از ...

صفحه 82 از 82« بعدی...102030...7879808182