ثقلین
TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-061-ThaqalainSite

زینت زن

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

مفهوم زينت در زنان چيست و چه چيزهايى را شامل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-060-ThaqalainSite

طلاى سفید

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

طلاى سفيد براى مردان چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-059-ThaqalainSite

طلاى زرد

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

زينت مردان با طلاى زرد چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-058-ThaqalainSite

طلاى مردان

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

آيا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زينت به طورى كه ديگران نبينند، اشكال دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-057-ThaqalainSite

اسامى معصومین روی انگشتر

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

لمس كردن نام نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) ، امامان (علیهماالسلام)  و حضرت زهرا (علیهاالسلام) روى پلاك ها و انگشترها بدون وضو چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-056-ThaqalainSite

آرایش چهره

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

آيا زن بايد چهره آرايش كرده خود را از نامحرم بپوشاند؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-055-ThaqalainSite

بوى خوش نرم کننده ها

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

استفاده از مواد نرم كننده كه لباس را كمى خوشبو و لطيف مى كند، براى بانوان چه حكمى دارد و مى توانند [با آن] بيرون بروند؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-054-ThaqalainSite

عطر زن

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

آيا براى زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-053-ThaqalainSite

کفش صدادار

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

آيا پوشيدن كفش هاى صدادار براى بانوان اشكال دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-052-ThaqalainSite

پوشش حجم مو

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

مشخص شدن حجم موى زن از زير چادر چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-051-ThaqalainSite

ریش پروفسورى

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

آيا گذاشتن ريش پروفسورى كفايت مى كند؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-050-ThaqalainSite

سخره دیگران

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

اگر انسان براى اينكه توهين مردم را نشنود، ريشش را بزند؛ چه حكمى دارد؟ ...