ثقلین
TasvirShakhes-DAB-06-03-ThaqalainSite

جایگاه تأویل در روایات تفسیری امام سجاد علیه السلام

مقاله ای از منصور پهلوان، معصومه آگاهی

بخش قابل‌توجهی از روايات تفسيرى را كه از امام سجاد علیه السلام برجای‌مانده، تأويل آيات و ارائه مصاديق آن‌ها تشكيل مى‌دهد. اين روايات نقش ...

TasvirShakhes-DAB-06-02-ThaqalainSite (2)

تجلی قرآن در سیره عملی امام سجاد (ع)

مقاله ای از مرضیه محمد زاده

روایات بسیاری سخن از پرستش خدا، زهد و عبادت، محاسبه نفس، عفو گذشت، نرم‌خویی و مهربانی، احسان و نیکی، سخاوتمندی، دستگیری مستمندان، پرهیزکاری و شجاعت ...

TasvirShakhes-DAB-06-01-ThaqalainSite

تجربه تفسیری و امام سجاد (ع)

مقاله ای از علی شیروانی

یکی از اقسام مهم تجربه دینی، تجربه «تفسیری» است. این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی، این قسم از تجارب دینی را با تأمل بر ...

صفحه 9 از 9« بعدی...56789