ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-694

نابودی سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 139 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-582

بهتان به امیرالمؤمنین علیه السلام

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 1020 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-268

خروج خونِ تازه ریخته شده در بیت المقدس

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-WTNPP-377-ThaqalainSite

سیره مسلمین درباره قبور

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

قبر معروف کرخی:از زهری نقل شده است:نزد قبر معروف کرخی برآورده شدن تجربه شده است ونیز گفته شده که هر کس در کنار قبرش صد ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva08

گریه‌ی همه‌ی کائنات بر حضرت حسین بن علی علیه السلام ۵

به روایت طبرانی

طبرانی با سند خود از زهری نقل می‌کند:چون حسین بن علی (ع) شهید شد، در بیت المقدس هیچ سنگی را برنداشتند، مگر آن‌که زیر آن ...