ثقلین
TasvirShakhes-EmamMojtaba-16

میراث علمى امام مجتبى(علیه السلام)

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

١ . میراث امام(علیه السلام)در چشم اندازى کلىامام مجتبى(علیه السلام)نیز مانند پدر ارجمند و جد بزرگوارش رهبرى الهى به شمار مى آمد که مسئولیت هاى ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-15

سرنوشت مواد پیمان نامه و شهادت امام حسن(علیه السلام)

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

پیمان شکنى معاویهدر نخستین بند قرار داد صلح آمده بود که امام (علیه السلام) خلافت را به معاویه واگذارد مشروط به این که طبق کتاب ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-14

نخستین مناظره امام حسن علیه السلام

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

روزى معاویه رو به امام کرد و گفت: «من از تو بهترم!» «امام حسن(علیه حسن السلام)فرمود: پسر هند، تو به چه دلیل از من بهترى؟ ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-13

ردّ خویشاوندى سببى امویان توسط امام حسن علیه السلام

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

معاویه خواست با برقرارى خویشاوندى سببى با بنى هاشم ، به عزت و سربلندى دست یابد. از این رو ، به مروان حکَم فرمانروایش بر ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-12

بازگشت امام حسن علیه السلام به سوى مدینه

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

امام حسن(علیه السلام)پس از چند روز اقامت در کوفه تصمیم گرفت عراق را به قصد مدینه جدش رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ترک گوید و ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-11

امام حسن علیه السلام (پس از صلح تا شهادت)

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

گردهمایى کوفهپس از امضاى قرارداد صلح بین امام حسن(علیه السلام)و معاویه جهت گردآمدن در یک مکان، با یکدیگر به توافق رسیدند تا این دیدار اجراى ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-10

علل و نتایج صلح امام حسن علیه السلام

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

مرحله اى که امام حسن مجتبى (علیه السلام)در آن با معاویه بن ابوسفیان از در صلح و آشتى درآمد، یکى از دشوارترین، بغرنجترین، حساسترین و ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-09

مواضع و دستاوردهاى امام حسن(علیه السلام) از بیعت تا صلح

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

١ . سخنان امام مجتبى(علیه السلام)در روز شهادت پدربه گفته بیشتر تاریخ نگاران: امام حسن (علیه السلام)فرداى آن شبى که پدر بزرگوارشبه خاک سپرده شد، ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-08

عصر امام حسن مجتبى(علیه السلام)

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

حرکت خوارج با شوریدن بر امیرالمؤمنین (علیه السلام)و نافرمانى آن بزگوار هیچ گونه امتیازى بر دیگر نافرمانان آن حضرت نظیر طلحه و زبیر و معاویه ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-07

نقش امام حسن(علیه السلام)در حکومت پدر

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

١. بیعت با امیرمؤمنان(علیه السلام)توده مسلمانان با اشتیاق فراوان در انتظار بودند در صورتى که اوضاع، به کشته شدن و یا کناره گیرى عثمان بینجامد ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-06

امام حسن (علیه السلام)در دوران خلفا

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

در دوران ابوبکر و عمربا رحلت جانسوز پیامبر عظیم الشأن اسلام، عصر رسالت سپرى و دوران امامت، به پیشوایى على ابن ابى طالب (علیه السلام)که ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-05

امام مجتبى (علیه السلام) زیر سایه جدّ و پدر

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

در دوران رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)امام حسن مجتبى (علیه السلام)در دوران حیات نبىّ اکرم (صلى الله علیه وآله) دیده به جهان گشود و مدت ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-04

رشد و بالندگى امام حسن علیه السلام

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

ولادتبنا به صحیح ترین گفته تاریخى، امام مجتبى (علیه السلام)در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدینه پا به عرصه وجود نهاد. پدر ...

TasvirShakhes-EmamMojtaba-03

فضائل و جلوه هایى از شخصیت امام مجتبى علیه السلام

صفحاتی از زندگی شریف امام حسن مجتبی علیه السلام

عبادتالف مفضّل از امام صادق(علیه السلام)از پدرش از جد بزرگوارش روایت کرده  که فرمود:حسن بن على بن ابى طالب پرستشگرترین، زاهدترین و برترین فرد دوران ...

صفحه 1 از 212