ثقلین
TasvirShakhesemamhadi7

عوامل تبعید امام هادی علیه السلام

مقاله ای از عباس کوثری

امام هادی(ع) پس از سپری کردن سیزده سال از دوران امامت خویش، از سوی متوکل به سامرا احضار شد و به ناچار بیست سال[۱] و ...

TasvirShakhesemamhadi12

راویان و برجسته‌ترین شاگردان امام هادی علیه السّلام

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

راویان و برجسته‌ترین شاگردان امام هادی (علیه السّلام) را معرفی نمایید؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi04

تشویق به زیارت مزار مطهر ائمه علیهم السلام

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

چرا ما را به خواندن زیارت‌نامه امامان (علیهم السّلام) و رفتن به زیارت مزار آنان سفارش بلکه تشویق و ترغیب می‌کنند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi03

سازگاری زیارت جامعه کبیره با آیات قرآن – ۳

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره از قدرت و ولایت امامان (ع) به صورت گسترده یاد شده است، آیا این‌گونه تعبیرات واقعیت دارد و با آیات قرآن ...

TasvirShakhes-EmamHadi01

سازگاری زیارت جامعه کبیره با آیات قرآن – ۲

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: «بِكُمْ‏ فَتَحَ‏ اللَّهُ‏ وَ بِكُمْ‏ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ‏ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ...» چگونه این فراز با حاکمیت اراده خداوند سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi06

سازگاری زیارت جامعه کبیره با آیات قرآن – ۱

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: « وَ إِيَابُ‏ الْخَلْقِ‏ إِلَيْكُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ» چگونه این فراز با آیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi06

تهمت غلو به زیارت جامعه کبیره

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا زیارت جامعه کبیره حاوی مطالبی غلوآمیز نسبت به امامان معصوم (ع) است و آیا ادبیات آن با ادبیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhesemamhadi1

تحلیلی بر سند زیارت جامعه کبیره

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا زیارت جامعه کبیره مستند است؟ چه دلیلی در صحت صدور این زیارت از امام هادی (علیه السّلام) وجود دارد؟ ...

TasvirShakhesemamhadi7

شهادت امام هادی علیه السلام

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

به چه دلیل امام هادی (علیه السّلام) از مدینه به سامرا فرا خوانده شد و در آن‌جا به شهادت رسید؟ ...

TasvirShakhesemamhadi9

امام هادی علیه السلام و حکومت عباسی

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

با توجه به سخت‌گیری‌های حکومت عباسی، ارتباط امام هادی (علیه السّلام) با مردم و شیعیان چگونه بود؟ ...

TasvirShakhesemamhadi7

سازمان وکالت در عصر امام هادی علیه السّلام

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

سازمان وکالت چیست و در عصر امام هادی (علیه السّلام) چگونه اداره می‌شده است؟ ...

TasvirShakhesemamhadi1

مبارزه امام هادی علیه السّلام با خرافات

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

خرافات چیست و امام هادی (علیه السّلام) برای خرافه‌زدایی چگونه مبارزه نموده‌اند؟ ...

TasvirShakhesemamhadi9

امام هادی علیه السّلام و افرادی با اعتقاد مجسّمیه

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

امام هادی (علیه السّلام) با اعتقاد مجسّمیه چگونه مبارزه داشته‌اند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHadi06

امام هادی علیه السّلام و باورهای صوفیانه

پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام هادی علیه السلام

مواجهه امام هادی (علیه السّلام) با باورهای صوفیانه چگونه بوده است؟ ...

صفحه 1 از 41234