ثقلین
TasvirShakhes-45-VIP-ThaqalainSite

از سقیفه تا کربلا

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «الوشی المرقوم فی حل المنظوم» ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1284-Thaqalain_IR

دلیل غسل کردن امام حسین علیه السلام در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

چگونه امام حسین(ع) و یاران آن حضرت روز عاشورا، با کمبود آب، غسل کردند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1229-Thaqalain_IR

موقعیت کنونی جهان اسلام در صورت پیروزی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

اگر امام حسین(ع) در قیام عاشورا پیروز می‌شد و به حکومت می‌رسید، امروز موقعیت جهان اسلام چگونه بود؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1119-Thaqalain_IR

عاشقانه بودن کارهای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا عاشقانه بودن کارهای امام حسین(ع) در روز عاشورا به معنای عاقلانه نبودن آن است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1114-Thaqalain_IR

حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره روزه گرفتن در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا حدیثی از پیامبر(ص) در مورد روزه روز عاشورا وجود دارد؟ آیا در این روز، روزه مستحب است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1009-Thaqalain_IR

حضور یا عدم حضور حضرت لیلی سلام الله علیها در کربلا

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا حضرت لیلی (س) مادر حضرت علی اکبر (ع) در کربلا حضور داشته است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-998-Thaqalain_IR

صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام بریدن سر مبارک سیدالشهدا علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا وقتی شمر سر از بدن امام حسین (ع) جدا کرد، صدای ناله حضرت زهرا (س) را شنید که می گفت: ولدی حسین؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-988-Thaqalain_IR

کیفیت دعا در «روز عاشورا»

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا این مطلب صحیح است که در روز عاشورا انسان نباید برای خودش دعا کند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-950-Thaqalain_IR

فرزند چهارم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون امیرالمؤمنین علیه السلام

چرا فرزند چهارم امام علی و حضرت زهرا فراموش شده است و کسی از رشادت های ایشان در روز عاشورا و پس از آن سخنی ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-925-Thaqalain_IR

رد کردن آبی که در روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام آوردند

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا امام حسین در روز عاشورا آبی که برایشان آوردند رد نمودند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-924-Thaqalain_IR

امکان حفر چاه در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا در روز عاشورا اصحاب امام حسین(ع) با حفر چاه امکان دسترسی به آب را نداشتند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-897-Thaqalain_IR

اولین شهید کربلا در روز عاشورا

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

اولین شهید کربلا در روز عاشورا چه کسی بود؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-895-Thaqalain_IR

آیا سلام گفتن در روز عاشورا مکروه است؟

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

آیا سلام گفتن در روز عاشورا مکروه است؟ آیا گفتن اعظم الله اجورنا و اجورکم مستحب است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-833-Thaqalain_IR

مرگ در روز عاشورا و ثواب برای آن؟

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

اگر شخص مریض در روز عاشورا بمیرد، آیا ثوابی از آن روز برای او نوشته می شود؟ ...

صفحه 1 از 3123