ثقلین
TasvirShakhes-ChaharSal-13960404-Thaqalain-Ir

چهار رساله درباره حضرت ابوطالب علیه السلام و قصیده لامیه – آیت الله سید علی بهبهانی، دکتر محمود شهابی، استاد غلامرضا دبیران

مقاله ای از علی‌اکبر صفری؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

این گفتار، شامل دو ترجمة منظوم فارسی از قصیدة لامیة حضرت ابوطالب است که غلامرضا دبیران (1296-1365 شمسی) سروده است. در مقدمة این دو ...

TasvirShakhes-Resale-13951223-Thaqalain-Ir

رساله اى در بررسى اصالت «خطبهالبیان»

مقاله ای از میرزا ابوالقاسمقمی( م 1230 ه ) : جستار هایی در قرآن و احادیث

خطبة البيان به اميرمؤمنان حضرت على بن ابىطالب7 منسوب است در اين خطبه، عباراتى نظير «أنا خالق السموات» و «و أنا الرازق» محلّ بحث و ...

TasvirShakhes-resale-HalAti-13951203-thaqalain-ir

رساله فی تفسیر سوره «هل أتی»

مقاله ای از عبدالحسن طالعی : جستار هایی در قرآن و احادیث

عالم محقّق، ميرزا محمد بن حسن شيروانى (1033 ـ 1098 هجرى قمرى)، از دانشمندان ذوفنون و برجسته قرن يازدهم است، كه نزديك به شصت اثر ...

TasvirShakhes-Tosiye-92-ThaqalainSite

علم فرشتگان به اسرار انسان

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

چگونه فرشتگان مى توانند از اسرار درونى انسان آگاه شوند و آن ها را ثبت كنند؟ چون در قرآن ذكر شده كه در قيامت حتى اسرار درونى ...

TasvirShakhes-Tosiye-94-ThaqalainSite

حقیقت صراط

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

حقيقت صراط در قيامت چيست؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-93-ThaqalainSite

صلوات خدا بر پیامبر و مؤمنین

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

چرا تأكيد شده قبل و بعد از دعاها صلوات بفرستيم؟ تفاوت صلوات فرستادن خدا بر پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  و بر مؤمنان چيست؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-91-ThaqalainSite

تفاوت زن و مرد

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

آيا بين زن و مرد تفاوت اساسى هست يا نه؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-90-ThaqalainSite

زن و مقام نبوت

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

چرا در بين 124 هزار پيامبر و 14 معصوم يك نفر زن است؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-89-ThaqalainSite

محبت خدا و ائمه

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

رابطه بين حبّ ذات و حبّ خدا و ائمة (علیهم السلام)  و حبّ خوبى ها چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-88-ThaqalainSite

جانشینى خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

آيا مقام خليفة اللهى (جانشينى خداوند) مخصوص آدم و انبيا (علیهم السلام) است يا انسان هاى ديگر را نيز شامل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-Tosiye-87-ThaqalainSite

حقیقت شیطان

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

شيطان جنّ بود يا فرشته؟ اگر جن بود چگونه در جريان سجده ملائك بر آدم حاضر بود. ...

TasvirShakhes-Tosiye-86-ThaqalainSite

جن

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

درباره جن قدرى توضيح دهيد. ...

TasvirShakhes-Tosiye-85-ThaqalainSite

فایده صلوات

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

فايده صلوات بر خاندان پيامبر چيست؟ آنها كه نيازى به درود و صلوات ما ندارند. ...

TasvirShakhes-Tosiye-84-ThaqalainSite

سلام بر اهل بیت علیه السّلام

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

سرّ سلام كردن به اهلبيت (علیهم السلام)  چيست؟ ...

صفحه 1 از 2612345...1020...قبلی »