ثقلین
TasvirShakhesSheykhAnsari

حفظ حرمت عالمان

جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره

علّامه سیّد محسن امین می‌نویسد: بر عکس شیخ انصاری، که در غایت تزهّد می‌زیست، دستگاه صاحب جواهر وسیع و دارای تشریفات بود. می‌گویند: وقتی راز ...

TasvirShakhesSheykhAnsari

رساله عملیه مستقل ننوشت

جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره

با وجود احراز مرجعیت عامه و داشتن مقلّدان بسیار، رساله‌ی عملیّه‌ی مستقل ننوشت، بلکه به دلایلی (و از آن جمله برای آن‌که نامِ مراجعِ پیشین ...

TasvirShakhesSheykhAnsari

طبیب روح

جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره

مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اسلامی، بنیانگذار جامعه‌ی تعلیمات اسلامی، به نقل از یکی از علمای بزرگ سامرّا می‌نویسد:در عهد مرجعیت شیخ مرتضی انصاری، طبیب ...

TasvirShakhesSheykhAnsari

رمز ترقّی و توفیق شگرف شیخ

جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره

شیخ در خدمت به جهان تشیع، خلق آثار علمی ارزنده و پرورش فقیهان گرانمایه، به راستی توفیقی شگرف داشت و این توفیق شگرف، معلول همین ...

TasvirShakhesSheykhAnsari

زهد شیخ

جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره

 آیت الله شیخ احمد سبط الشیخ، نواده‌ی دختری شیخ انصاری، می‌گوید: نقل می‌کنند روزی یکی از شاگردان میرزای رشتی به وی می‌گوید: شما از شیخ ...

TasvirShakhesSheykhAnsari

ریاست امانت است نه طعمه

جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره

مرحوم آقا سید عبد المجید ایروانی، دبیر سابق جامعه‌ی روحانیت مبارز غرب تهران، از نیای خود که شاگرد شیخ بوده نقل می‌کند که می‌گفت:روزی در ...

صفحه 6 از 6« بعدی...23456