ثقلین
TasvirShakhes-WTJALGH-003-ThaqalainSite

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

مقاله ای از حسین رجبی و مجید فاطمی نژاد

گرچه مسئله توحید یکی از اصول و مبانی اسلام است ولی تفاسیر مختلفی از آن شده است، به گونه ای که برخی گروه ها با ...

TasvirShakhes-WTETSH-007-ThaqalainSite

نقد دیدگاه ناصر القفاری در مسئله رویت خداوند

مقاله ای از رضا برنجکار و ابراهیم توکلی مقدم

مسئله رؤیت خداوند متعال به وسیله چشم (قوه باصره) از مسائل کلامی با قدمتی است که از گذشته میان متکلمان فرقه های اسلامی محل بحث ...

TasvirShakhes-WTETSH-004-ThaqalainSite

رابطه توسل، شفاعت و استغاثه؛ بازخوانی محل نزاع و نقد آن

مقاله ای از مهدی فرمانیان کاشانی و محمد معینی فر

مسئله توسل، شفاعت و استغاثه از جمله مسائل کلامی است که فرق مختلف اسلامی درباره آن نظرات متفاوتی داده اند. برخی فرق اسلامی موارد مذکور ...

TasvirShakhes-Pages-from-Salafi-Pajuhi-1-2

تعارض نظر ابن تیمیه با نظرات علمای اهل سنت در شأن نزول آیه ولایت

مقاله ای از احمد سعدی و ابوالفضل قاسمی

بسیاری از دانشمندان اهل سنت به شأن نزول آیه ولایت در خصوص حضرت علی علیه السلام تصریح کرده اند. ابن تیمیه نخستین کسی است که ...

TasvirShakhes-Pages-from-seraj-20-5

بررسی مسئله سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه

مقاله ای از مصطفی غفوری

اختلاف در سماع موتی اگرچه از صدر اسلام وجود داشته است، اما اکثر علمای مذاهب، سماع موتی را قبول داشته اند و در میان احناف ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-429

جاهل پلید!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «فیض الباری» جزء 1 ص 252 ...

TasvirShakhes-WTJSLFG-044-ThaqalainSite

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

مقاله ای از مهدی فرمانیان

تفکر بازگشت به سلف به میزان قابل توجهی در جوامع اسلامی مورد استقبال عالمان و جوانان قرار گرفته است.در این میان گرایش های فکری گوناگونی ...

TasvirShakhes-WTJDY-014-ThaqalainSite

همگرایی استراتژیک؛ اتحاد سلفی‌های عربستان، هند و مصر

مقاله ای از سعید زاهدی

جنگ در افغانستان در شرایطی آغاز شد که پیروزی انقلاب ایران میان سلفی های کشور های منطقه موجی از اسلام گرایی برپا کرده بود. موجی ...

TasvirShakhes-WTJDY-013-ThaqalainSite

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

مقاله ای از حسن منتظری

جماعت دعوت سلفی در شبه قاره تنها جماعتی است که به دلیل پیوند اعتقادی با دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب به طور کامل تحت تأثیر ...

TasvirShakhes-WTJDY-012-ThaqalainSite

صوفیان سلف؛ رشد و شکل‌گیری سلفی‌گری در شبه جزیره‌ی هند

مقاله ای از سعید زاهدی

سلفی گری را سه محدث بزرگ هندی، شیخ احمد سرهندی، محدث دهلوی و شاه ولی الله دهلوی، وارد هند کردند. در هند، اسلام همان طور ...

TasvirShakhes-WTJDY-011-ThaqalainSite

ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ و گ‍س‍ت‍رش‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د

مقاله ای از علی اکبر شریفی نیا

ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ و گ‍س‍ت‍رش‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د اس‍ت‌. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌. اس‍ت‍ع‍م‍ار در روی‍اروی‍ی‌ ب‍ا ج‍وام‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ ...

TasvirShakhes-WTJDY-010-ThaqalainSite

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

مقاله ای در باب مطالعه فرقه وهابیت

جماعت تبلیغی در اوضاع آشفته سياسي و اجتماعي جامعه مسلمانان هند پس از پايان جنگ جهاني اول ظهور كرد. در آن زمان ميان رهبران مذهبي ...

TasvirShakhes-WTJDY-009-ThaqalainSite

سلفی گری در شبه قاره هند

مقاله ای از سید مهدی علیزاده موسوی

سلفی گری به معنای بازگشت به روش گذشتگان است اما گروه های سلفی در مناطق مختلف دارای افکار متفاوتی هستند. سلفی گری در شبه قاره ...

TasvirShakhes-WTVH&SH-012-ThaqalainSite

دیوبندیه، بریلویه و رابطه آنها با وهابیت

مقاله ای از مهدی فرمانیان

شبه قاره هند با ورود استعمار به آن، شاهد تلاش علمای مسلمان در تجدید فکر دینی بود. در این راه مدارسی تحت عنوان دیوبندیه تأسیس ...

صفحه 1 از 41234