ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1274-Thaqalain-IR

نقص قرآن از نظر علمای شیعه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا علمای شیعه معتقدند که قرآن دارای نقص است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1273-Thaqalain-IR

باب افعال صیغۀ امر فتحه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در باب افعال صیغۀ امر فتحه می گیرد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1272-Thaqalain-IR

تفسیر آیه «إنّ مع العسر یسراً»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا خداوند متعال در قرآن فرمود: "إنّ مع العسر یسراً" و نفرمود: إنّ بعد العسر یسراً؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1271-Thaqalain-IR

نوع گرامر فعل در اول قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در قرآن در اوّل جمله اگر فعلی بیاید حتماً مفرد می آید؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1270-Thaqalain-IR

نوشتن صحیح “اللیل” در رسم الخط

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

نوشتن صحیح "اللیل" در رسم الخط چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1269-Thaqalain-IR

شباهت خالق و مخلوق در آیات نافی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیات نافی شباهت خالق و مخلوق کدامند؟ این آیات چگونه با آیات دمیده شدن روح خدا در انسان قابل جمع است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1268-Thaqalain-IR

فایده ذکر حروف مقطعه در قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

فایده ذکر حروف مقطعه در قرآن چیست؟ چه مشکلی از بشر حل می‌کند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1267-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۵۴ سوره آل عمران

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مطابق آیه 54 سوره آل عمران اگر پیروان عیسی تا قیامت بر همه کافران برتری دارند. پس دین عیسی را برمی گزینیم که تا قیامت ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1266-Thaqalain-IR

علت تعبیرات مختلف قرآن از عذاب های اقوام مختلف

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

علت تعبیرات مختلف قرآن از عذاب‌های اقوام مختلف چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1265-Thaqalain-IR

رابطه لا یتغیر بودن قوانین خداوند با معجزه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اگر قوانین خدا لا یتغیر است، معجزه را چگونه توجیه می کنید؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1264-Thaqalain-IR

نظر اسلام درباره جنگ در ماه های حرام

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

نظر اسلام در باره جنگ در ماه های حرام چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1263-Thaqalain-IR

کوه طور بالای سر بنی اسرائیل

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا قرار دادن کوه طور بالای سر بنی اسرائیل و تهدید نمودن آنان به معنای اجباری شدن ایمان آنان است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1262-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۱۰۰ سوره توبه

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیه 100 سوره توبه برای چه کسانی نازل شده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1261-Thaqalain-IR

زبان عربی زبان برگزیده خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا زبان عربی، زبان برگزیده خداوند است؟ ...

صفحه 20 از 174« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »