ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-13044-Thaqalain-IR

خداوند نور آسمان ها و زمین

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

این‌که خداوند نور آسمان‌ها و زمین است، آیا منظور نور محسوس است؟ اگر نیست به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1238-Thaqalain-IR

وجوه اعجاز قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

وجوه اعجاز قرآن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1251-Thaqalain-IR

دلیل تقدم زن بر مرد در آیه: «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی…»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

دلیل تقدم زن بر مرد در آیه: "الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی..."، چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1064-Thaqalain-IR

واژه مخلصین سوره مبارکه صافات

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در سوره مبارکه صافات، واژه مخلصین به صورت اسم مفعول، به کار برده شده است؟ آیا اسم مفعول نسبت به اسم فاعل برتری دارد ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1242-Thaqalain-IR

ازدواج فرزندان حضرت آدم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

فرزندان حضرت آدم، با چه کسانی ازدواج کردند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12994-Thaqalain-IR

تفسیر کلمه «و اضربوهن» (زنان را بزنید) را در آیه نشوز

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مفسران کلمه «و اضربوهن» (زنان را بزنید) را در آیه نشوز چگونه تفسیر و یا توجیه نموده‌اند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1284-Thaqalain-IR

شرایط فهم آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به این که قرآن کتابى مبین و تبیان لکل شیء است، شرایط فهم آیات آن چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1292-Thaqalain-IR

درجه اعتبار آیات قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

درجه اعتبار آیات قرآن بالاتر است یا روایات معتبر ؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-13008-Thaqalain-IR

ضمیر مفرد و جمع برای خدا در قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در قرآن کریم برای خدا گاهی ضمیر مفرد و گاهی جمع آمده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1248-Thaqalain-IR

عدم تحریف قرآن

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

عدم تحریف قرآن چگونه با داستان تغییر قرآن توسط عبدالله ابن ابی‌سرح سازگاری دارد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12969-Thaqalain-IR

پیامبران اولوالعزم و کتاب های آنها

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

پیامبران اولوالعزم و کتاب‌های آنها کدام‌اند؟ چرا «اولوالعزم» نامیده شده‌اند و چرا زرتشت و داوود(ع) اولوالعزم نیستند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-947-Thaqalain-IR

پنج ویژگی امام

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

پنج ویژگی امام را طبق آیات قرآنی ذکر کنید؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-13004-Thaqalain-IR

یادگیری عربی

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا عربی یاد می گیریم؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-13044-Thaqalain-IR

اثبات نزول قرآن از سوى خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

به چه روش‌هایى می‌توان نزول قرآن را از سوى خداوند اثبات نمود؟ ...

صفحه 10 از 174« بعدی...89101112...203040...قبلی »