ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13960619-EmamKazem-Thaqalain_IR

سخنرانی بمناسبت ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

حجت الاسلام کاشانی؛ 19 شهریور 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-07-ThaqalainSite

تأملی در احادیث کثرت طلاق امام حسن علیه السلام

مقاله ای در باب مطالعه زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن مجتبی علیه السلام «مِطلاق» بود؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-025-ThaqalainSite

سفارش به خواندن زیارت نامه امامان

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

چرا ما را به خواندن زیارت نامه امامان(علیهم السلام) و رفتن به زیارت مزار آنان سفارش بلکه تشویق و ترغیب می‏ کنند؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-024-ThaqalainSite

قدرت و ولایت امامان در زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره از قدرت و ولایت امامان(علیهم السلام) به صورت گسترده یاد شده است، آیا این گونه تعبیرات واقعیت دارد و با آیات ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-023-ThaqalainSite

عبارت «بکم فتح اللّه و بکم یختم و بکم ینزّل الغیث…» و حاکمیت اراده خداوند

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: «بکم فتح اللّه و بکم یختم و بکم ینزّل الغیث...» چگونه این فراز با حاکمیت اراده خداوند سازگار ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-022-ThaqalainSite

عبارت «و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم» در زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

در زیارت جامعه کبیره آمده است: «و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم» چگونه این فراز با آیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-021-ThaqalainSite

ادبیات زیارت جامعه کبیره و سازگاری آن با قرآن کریم

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا این زیارت حاوی مطالبی غلوآمیز نسبت به امامان معصوم(علیهم السلام) است و آیا ادبیات آن با ادبیات قرآن سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-020-ThaqalainSite

تحلیلی بر سند زیارت جامعه کبیره

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

آیا زیارت جامعه کبیره مستند است؟ چه دلیلی در صحت صدور این زیارت از امام هادی(علیه السلام) وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-019-ThaqalainSite

شهادت امام هادی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

به چه دلیل امام هادی(علیه السلام) ‌از مدینه به سامرا فرا خوانده شد و در آنجا به شهادت رسید؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-018-ThaqalainSite

ارتباط امام هادی علیه السلام با مردم و شیعیان در عصر حکومت عباسی

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

با توجـه بـه سخت گیری های حکومت عباسـی، ارتبـاط امام هادی(علیه السلام) با مردم و شیعیان چگونه بود؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-017-ThaqalainSite

سازمان وکالت و اداره ی آن در عصر امام هادی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

سازمان وکالت چیسـت و در عصر امام هـادی (علیه السلام) چگونه اداره می‏ شده است؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-016-ThaqalainSite

یاران امام هادی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

راویان و برجسته ترین شاگردان امام هادی(علیه السلام) را معرفی نمایید؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-015-ThaqalainSite

مبارزه امام هادی علیه السلام برای خرافه زدایی

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

خرافات چیست و امام هادی(علیه السلام) برای خرافه زدایی چگونه مبارزه نموده اند؟ ...

TasvirShakhes-Emam-Hadi-014-ThaqalainSite

مبارزه امام هادی علیه السلام با اعتقاد مجسّمیه

پرسش و پاسخ پیرامون امام هادی علیه السلام

امام هادی(علیه السلام) با اعتقاد مجسّمیه چگونه مبارزه داشته اند؟ ...

صفحه 1 از 3412345...102030...قبلی »