ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14020506-Roze-10-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دهم (روز عاشورای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۶ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020505-Shabe 10 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم (شب عاشورای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020505-Roze-09-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز نُهم (روز تاسوعای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۵ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020504-Shabe 09 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نُهم (شب تاسوعای حسینی) محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۴ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020503-Shabe 08 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۳ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020503-Roze-07-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هفتم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۳ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020502-Roze-06-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز ششم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۲ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020501-Shabe 06 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۱ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020501-Roze-05-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۱ مرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020431-Shabe 05 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۳۱ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020431-Roze-04-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۳۱ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020430-Shabe 04 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۳۰ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020429-Shabe 03 Moharram-Masjede Jame Ale Yasin-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد جامع آل یاسین

آیت الله صدیقی؛ ۲۹ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020429-Roze-02-Moharram-Masjede-Emam-Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دوم محرم ۱۴۴۵ هـ ق ـ مسجد امام(ره) بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ ۲۹ تیر ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 712345...قبلی »