ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1311-Thaqalain_IR

«دجال» و روایات درباره او

پرسش و پاسخ پیرامون مهدویت

«دجال» کیست؟ درباره او و روایات مربوطه توضیح دهید. ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-1128-Thaqalain_IR

اتفاقات زمان «دجال»

پرسش و پاسخ پیرامون مهدویت

آیا این مطلب درست است؟ وقتی دجال می آید همه طرفداران او از محبین عثمان می شوند؟! ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-742-Thaqalain_IR

اصفهان؛ مرکز پیروی یهودیان از «دجال»!!

پرسش و پاسخ پیرامون چهارده معصوم

آیا اصفهان مرکز یهود است و یهودیان اصفهان از دجال پیروی می‌کنند؟ ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1393-58-Thaqalain_IR

آسیب شناسی پژوهش نیل رابینسون پیرامون دجال

مقاله ای از رضايي هفتادر حسن, زاهدي فر سيفعلي

شناخت دقيق آراي مستشرقان درباره معارف اسلامي و نقد علمي ديدگاه هاي آنان، براي مسلمانان داراي ضرورتي انکارناپذير است. به همين منظور، در پژوهش حاضر ...

TasvirShakhes-WTJDSH-002-ThaqalainSite

رافضه از ابن سبا تا دجّال

مقاله ای از مصطفی غفوری و مصطفی ورتابی کاشانیان

دابق نام نشریه ای است منتسب به داعش که ماهانه به زبان انگلیسی منتشر می شود و تاکنون 23 شماره از آن منتشر شده است. ...