ثقلین
TasvirShakhes-Hoseyniyan-13990926-ShahidMofateh-Thaqalain_IR

پاس داشت و بزرگداشت مقام شهادت دکتر مفتح «وحدت حوزه و دانشگاه»

حجت الاسلام حامد حسینیان؛ 26 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961017-14-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 17 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961013-13-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 13 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961013-12-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه دوازدهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 13 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961013-11-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه یازدهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 13 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961010-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه دهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 10 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961003-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه نهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 03 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960926-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه هشتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 26 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960919-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه هفتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 19 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960905-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه ششم

حجت الاسلام کاشانی؛ 05 آذر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960821-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 21 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960730-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 30 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960723-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 23 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13960716-FeraghVaMazaheb-Thaqalain_IR

فرق و مذاهب؛ جلسه دوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 16 مهر 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1312345...10...قبلی »