ثقلین
TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-14-ThaqalainSite

داستان هارون مکی

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

این داستان که درباره شخصی به نام هارون مكي میگن درسته؟ ...