ثقلین
TasvirShakhes-AdlElahi-13960410-Thaqalain-Ir

عدل الهی و مسائل مربوط به آن در میراث تفسیری مدرسه امامیه بغداد

مقاله ای از عباس همامی و سمیه خلیلی آشتیانی؛ جستار هایی در قرآن و احادیث

در طول سال‌های رشد و بالندگی علوم اسلامی، کلام و تفسیر هم همچون دیگر علوم اسلامی در مدارس مختلفی رشد یافته و کامل شده‌اند. ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-403

دادخواهی امیرالمؤمنین علیه السلام در قیامت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 974 ...