ثقلین
Porseman-126-13961203-Thaqalain_IR

جایگاه خدا در اکنکار

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

در آيين اکنکار چه جايگاهي براي خدا وجود دارد؟ ...

Porseman-45-13961120-Thaqalain_IR

دیدگاه اشو درباره خدا

پرسش و پاسخ پیرامون عرفان های نوظهور

لطفا پیرامون دیدگاه اشو درباره خدا، توضیح بفرمائید. ...

beh

آیا مقبولیت مردم، می توانند در مشروعیت یک امام تأثیر داشته باشد؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب امامت

ممکن است از برخی روشنفکران شنیده باشیم که چرا امام بايد به وسيله خدا برگزيده شود؟ پس انتخاب و آزادي مردم چه مي شود؟ پذيرش ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1217-Thaqalain-IR

هدایت انسان توسط خدا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا خداوند اراده نکرده که همه انسان‌ها هدایت شوند و به این خیر نائل آیند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1238-Thaqalain-IR

قرآن از سوى خداست

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

وقتى گفته می‌شود قرآن از سوى خداست، مقصود چیست؟ آیا فقط مضمون قرآن از سوى خداست، یا الفاظ هم از طرف خداوند نازل شده است؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-12995-Thaqalain-IR

تعداد روزهای خدا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

روز های خدا برابر 1000 سال است یا 50000 سال؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1201-Thaqalain-IR

دمیده شدن روح در انسان با توجه به بسیط بودن خدا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به بسیط بودن خدا، در رابطه با دمیده شدن روح در انسان، توضیح دهید. ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1010-Thaqalain-IR

معنای حامد و شاکر و معنای ستایش‌گر بودن خدا بر نفس خود و وجه تمایز اطلاق این صفات بر انسان و خدا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای حامد و شاکر و معنای ستایش‌گر بودن خدا بر نفس خود و وجه تمایز اطلاق این صفات بر انسان و خدا در چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-855-Thaqalain-IR

تفسیر آیه «خدا بهترین خالق‌ها است»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

قرآن در برخی از آیات می‌فرماید خدا بهترین خالق‌ها است! و در آیات دیگر می‌گوید خدا خالق همه چیز است، با توجه به این آیات ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-474-Thaqalain-IR

تفسیر آیه”لیس کمثله شیء”

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

مثل خدا چه کسی است که مثل او نیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-339-Thaqalain-IR

مقام و منزلت شهیدان در نزد خدا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

با توجه به آیاتی که شهیدان را زندگانی اعلام می‌کنند که نزد خدا روزی می‌خورند، آیا زندگی آنان در برزخ، با مردگان عادی متفاوت است؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-330-Thaqalain-IR

لزوم اطاعت مسلمانان از خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در مواردی لزوم اطاعت مسلمانان از خدا و پیامبر(ص) با تکرار افعالی مانند «أطیعوا» اعلام شده و گاه این افعال به صورت مستقل برای ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-07-Thaqalain-IR

قدرت خدا

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیاتی وجود دارد که جابجایی ابرها و نزول باران و تقسیم آب‌ها به شور و شیرین را در حیطه قدرت خدا می‌داند. اما امروزه با ...

TasvirShakhes-TamadoneEslami-1390-D02-N03-001-Thaqalain_IR

بررسی سیاست رسول خدا(ص) در قبال غیرمسلمانان

مقاله ای از محمدرضا مهدوی عباس‌آباد، صادق آینه‌وند

پس از تشکیل حکومت توسط رسول‌الله(ص) مسائل جدیدی مطرح شد که ازجمله آنها نحوه مواجهه و برخورد حکومت اسلامی با غیرمسلمانان بود. در این زمینه ...

صفحه 1 از 2312345...1020...قبلی »