ثقلین
TasvirShakhes-Kahani-13990225-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و هفتم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 25 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990224-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و ششم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 24 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990218-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و پنجم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 18 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990217-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و چهارم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 17 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990211-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و سوم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 11 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990210-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و دوم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 10 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990204-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیست و یکم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 04 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990203-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و بیستم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 03 ادریبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990127-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و نوزدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 27 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981228-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هجدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 28 اسفند 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981221-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هفدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 21 اسفند 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981214-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و شانزدهم ـ مجازی

آیت الله کاهانی؛ 14 اسفند 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981201-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پانزدهم

آیت الله کاهانی؛ 01 اسفند 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13981130-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و چهاردهم

آیت الله کاهانی؛ 30 بهمن 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 6 از 16« بعدی...45678...قبلی »