ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14000121-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۲۵

آیت الله صدیقی؛ 21 / فروردین / 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-14000119-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هشتادم

آیت الله کاهانی؛ 19 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-14000119-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هشتادم

آیت الله کاهانی؛ 19 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-14000118-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هفتاد و نُهم

آیت الله کاهانی؛ 18 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-14000118-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هفتاد و نُهم

آیت الله کاهانی؛ 18 فروردین 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991228-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هفتاد و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 28 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991228-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هفتاد و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 28 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991227-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هفتاد و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 27 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991227-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هفتاد و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 27 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13991223-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۲۴

آیت الله صدیقی؛ 23 / اسفند / 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991220-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هفتاد و ششم

آیت الله کاهانی؛ 20 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991220-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و هفتاد و ششم

آیت الله کاهانی؛ 20 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13991216-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۲۳

آیت الله صدیقی؛ 16 / اسفند / 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13991214-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و هفتاد و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 14 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 7012345...102030...قبلی »