ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13990728-Masjed-Thaqalain-IR

حریم ملکوت ۱۳۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 28 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990717-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و سوم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990717-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و سوم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990716-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و دوم

آیت الله کاهانی؛ 16 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990716-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و دوم

آیت الله کاهانی؛ 16 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990712-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۱۰

آیت الله صدیقی؛ 12 / مهر / 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990710-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و دوم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990710-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و دوم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990709-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و یکم

آیت الله کاهانی؛ 09 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990709-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و یکم

آیت الله کاهانی؛ 09 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nazari-13990709-Ravanshenasi Omoomi-Thaqalain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام نظری؛ 09 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990705-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۰۹

آیت الله صدیقی؛ 05 / مهر / 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990703-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاهم

آیت الله کاهانی؛ 03 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990703-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاهم

آیت الله کاهانی؛ 03 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 6612345...102030...قبلی »