ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011110-Amozeshe-Falsafe-Jalase73-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011108-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۷۵

آیت الله صدیقی؛ 08 / بهمن / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011108-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۱۸۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 08 / بهمن / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011108-Amozeshe-Falsafe-Jalase72-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و دوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۸ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011105-Amozeshe-Falsafe-Jalase71-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتاد و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۵ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011104-Amozeshe-Falsafe-Jalase70-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هفتادم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۴ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011103-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۶

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 03 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011103-Amozeshe-Falsafe-Jalase69-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۳ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011102-Amozeshe-Falsafe-Jalase68-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011101-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۱۷۴

آیت الله صدیقی؛ 01 / بهمن / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011101-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۱۸۴

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 01 / بهمن / 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011101-Amozeshe-Falsafe-Jalase67-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱ بهمن ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011028-Amozeshe-Falsafe-Jalase66-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 28 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14011026-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۱۷۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 26 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 126« بعدی...89101112...203040...قبلی »