ثقلین
TasvirShakhes-Panahiyan-13970922-NezamAkhlaghEslam-Thaqalin_IR

نظام اخلاق اسلامی ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام پناهیان؛ 22 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Aghababayi-13970921-RavanshenasiRoshd-Thaqalain_IR

روانشناسی رشد ـ جلسه هفتم

استاد آقابابایی؛ 21 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970921-Hoze-ThaqalainSite

نظام اخلاقی ـ جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 21 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseinzade-13970920-AshnaeiBaQuran-Thaqalain_IR

آشنایی با قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام حسین زاده؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Masomi-13970920-HokomatEslami-Thaqalain_IR

حکومت اسلامی ـ جلسه نهم

حجت الاسلام معصومی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی ام

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970920-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970919-Masjed-ThaqalainSite

حریم ملکوت ۸۸

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 19 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Afkhami-13970919-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام افخمی؛ 19 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13970919-AsibShenasiHadisVaRejal-Thaqalain_IR

علل الحدیث (آسیب شناسی حدیث) ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ 19 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970918-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام کشاورز؛ 18 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13970918-TafsirMozoeiNobovatDarQuran-Thaqalain_IR

تفسیر موضوعی نبوت در قرآن

حجت الاسلام محسنی؛ 18 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970917-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۷۴

آیت الله صدیقی؛ 17 / آذر / 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 6012345...102030...قبلی »