ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13980811-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۸۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 11 / آبان / 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980808-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و دوم

آیت الله کاهانی؛ 08 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980808-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و دوم

آیت الله کاهانی؛ 08 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980801-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و یکم

آیت الله کاهانی؛ 01 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980801-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و یکم

آیت الله کاهانی؛ 01 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980717-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نَوَدُم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980717-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نَوَدُم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980713-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۸۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 13 / مهر / 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980710-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و نهم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980710-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه هشتاد و نهم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980706-Tafsir-Thaqalain_IR

اخلاق در قرآن ۸۹

آیت الله صدیقی؛ 06 / مهر / 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sedighi-13980706-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۸۰

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 06 / مهر / 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980703-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتاد و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 03 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980703-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه هشتاد و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 03 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 30 از 79« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »