ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-683

تعصبات شخصی ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «طبقات الشافعیة الکبری» جزء 7 ص 16 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-654

دشمنی ابن حجر با حنفیان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «امانی الأحبار فی شرح معانی الآثار» ص 38 ...

TasvirShakhes-TamadoneEslami-1395-D07-N25-006-Thaqalain_IR

اثر سطح طبقاتی و معیشتی پیروان مذاهب در نیشابور بر تأسیس مدارس در سده‌های ۶ ـ ۴ ق

مقاله ای از حمیدرضا ثنائی

وضع اقتصادی نیشابور در سده‌های 6 ـ 4 ق بر وضع علمی ـ آموزشی آن اثرگذار بود و توانگرانش مهم‌ترین نقش را در پایه گذاری ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen59

تضاد عقاید احناف با وهابیت درموضوع توسل

مقاله ای از محمد باقر حیدری نسب

يكي از مهم‌ترين دستاويزهاي وهابيان براي تكفير مسلمانان مسئله توسل به اوليای الهي است. اين تفكر كه بيشتر ابن‌تيميه و محمد بن‌عبدالوهاب آن­ را ترويج ...