ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-158-Thaqalain-IR

حقانیت مطلبی یقین

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا انسان می‌تواند از خدا بخواهد که نشانه و علامتی در اختیار او قرار دهد تا به حقانیت مطلبی یقین پیدا کند؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-314

حقانیت مسلم علی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب المستدرک ج 3 ص 129 ...

TasvirShakhes-WTNPP-094-ThaqalainSite

دلیل حقانیت شیعه چیست؟

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

دلیل حقانیت شیعه چیست؟ ...

TasvirShakhes-WTNPP-051-ThaqalainSite

داعش و اعتقاد به حقانیت خود

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

آيا داعشي ها و تكفيري ها واقعا به حقانيت راهشان اعتقاد دارند يا اينكه خودشان به باطل بودن مسير و مذهب شان آگاهي دارند اما ...