ثقلین
TasvirShakhes-EmamSajad-ESQ-14-ThaqalainSite

حضور امام سجاد علیه السّلام و امام محمد باقر علیه السّلام در کربلا

پرسسش و پاسخ پیرامون حضرت امام سجاد علیه السلام

آیا امام سجاد و امام محمد باقر (ع) در کربلا حضور داشتند؟ ...

TasvirShakhesHozour

آداب باطنی زیارت

مجموعه ی پوسترهای ویژه ی اربعین حسینی

زیارت امام حسین علیه السلام برکات فراوانی دارد که در صورت رعایت آداب آن، انسان ملکوتی می شود. مجموعه ی پوسترهایی که تقدیم می گردد، به ...