ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-980-Thaqalain_IR

تعبیر «سیده نساء العالمین»

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها

تعبیر "سیدة نساء العالمین" برای حضرت مریم (س) ذکر شده است، آیا به کارگیری آن برای حضرت زهرا (س) اشکال ندارد؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-860-Thaqalain_IR

برگزیده شدن حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان «نساء العالمین»

پرسش و پاسخ پیرامون چهارده معصوم

با توجه به اصطفای حضرت مریم بر نساء العالمین که به صورت مطلق است تخصیص آن به روایت چگونه ممکن است؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-616

تحریف در صحیح مسلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «تفسیر الطبری» و کتاب «صحیح مسلم» ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-314-Thaqalain-IR

مورد خطاب قرار دادن حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان «ای خواهر هارون!»

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا بنی اسرائیل، حضرت مریم(س) را با عنوان «ای خواهر هارون!» مورد خطاب قرار دادند؟ آیا او برادری به این نام داشت؟ ...

TasvirShakhes-18-VIP-ThaqalainSite

برترین بانوی عالم

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «أزواج النبی» ...

TasvirShakhes-17-VIP-ThaqalainSite

برتر از مریم سلام الله علیها

میراث مخطوط اسلامی

برگرفته از کتاب «أزواج النبی» ...