ثقلین
TasvirShakhespayambar1

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۴

به روایت طبرانی

طبرانی آورده است:.. و در سه قطعه پارچه کفن شد و بر روی تابوت حمل گردید، سپس او را داخل مسجد کردند و در مسجد ...

TasvirShakheshazratemohamad

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۳

به فرمایش امام علی (ع)

امام علی (ع) فرمود:رسول خدا (ص) جان سپرد در حالی که سرش بر سینه‌ی من بود و جان او در کف دست من، روان شد ...

TasvirShakheshazratemohamad

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۲

به روایت ابن شهر آشوب

ابن شهر آشوب گفته است: امام باقر (ع) فرمود: مردم گفتند:نماز بر آن حضرت چگونه است؟ علی (ع) فرمود: رسول خدا (ص) امام است، زنده ...

TasvirShakhespayambar7

نماز بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ کلینی

کلینی به سند خود از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود:عبّاس نزد امیر مؤمنان (ع) آمد و گفت: ای علی! مردم اتفاق کرده‌اند ...

TasvirShakhespayambar4

کیفیت کَفْن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۲

به روایت انس بن عیاض

صاحب کتاب طبقات به سند خود از انس بن عیاض، از امام صادق (ع)، از پدرشان نقل کرده است که:پیامبر اکرم (ص) در سه پارچه ...

TasvirShakhespayambar3

کیفیت کَفْن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی به سند خود از ابی مریم انصاری نقل کرده است که گفت:شنیدم از امام باقر (ع) که می‌فرمود: رسول خدا (ص) در سه ...

TasvirShakhespayambar2

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۵

به روایت طبرانی

طبرانی به سند خود از ابن عبّاس روایت کرده است که گفت:در حالی که رسول خدا (ص) را غسل می‌دادیم، مردی آمد و دقّ الباب ...

TasvirShakhespayambar1

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۴

به روایت قطب راوندی

قطب راوندی به سند خود از اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب و او از پدرش (یعنی عبدالله) نقل کرده است که:علیّ بن ابی‌طالب ...

TasvirShakheshazratemohamad

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۳

به روایت قاضی نعمان مغربی

قاضی نعمان مغربی از امام صادق (ع)، از پدر بزرگوارشان، از پدران بزرگوارش، از علی ـ که درود خدا بر او و بر پیشوایان او ...

TasvirShakheshazratemohamad

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۲

به روایت ابن سعد

ابن سعد در کتاب طبقات به سند خود از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود:پیامبر اکرم غسل داده شد به سه غسل، با ...

TasvirShakhespayambar20

غسل حضرت رسول صلی الله علیه وآله ۱

به روایت شیخ طوسی

شیخ طوسی به سند خود از حرث بن یعلی بن مره و او از پدرش و او از جدّش نقل کرده است که گفت:چون رسول ...

TasvirShakhespayambar13

تجهیز حضرت بدن مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

به روایت صفّار

صفّار، صاحب کتاب بصائر الدرجات به سند خود از امام صاد ق (ع) نقل کرده است که فرمود:زمانی که رسول خدا (ص) قبض روح شد، ...

TasvirShakhespayambar11

چگونگی شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ۱۰

به روایت طبرسی

طبرسی روایت کرده است:برای رسول خدا (ص) گوسفند مسمومی آوردند که زنی از یهود خیبر به وی اهدا کرده بود و او، قبلاً سؤال کرده ...

TasvirShakhespayambar10

چگونگی شهادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ۹

به روایت ابن سعد

ابن سعد از عمر به حفص، از مالک بن دینار، از حسن نقل کرده است که:یک زن یهودی، گوسفندی را به رسول خدا (ص) اهدا ...

صفحه 32 از 46« بعدی...1020...3031323334...40...قبلی »