ثقلین
TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-29-ThaqalainSite

زیبایى زن

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

آیا طبق حدیث: «عقول النساء فى جمالهن و جمال‌الرجال فى عقولهم» عقل زن در جمال او خلاصه مى شود و جمال مرد در ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-28-ThaqalainSite

نقصان عقل زن

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

من در نهج البلاغه مطلبی در مورد زنان دیدم که در آن امام علی(علیه السلام) زنان را با تعابیر مختلفی از جمله ناقص العقل بودن ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-27-ThaqalainSite

دلایل خلافت امام(علیه السلام)

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

حضرت علی(علیه السلام) در نهج البلاغه دلایل حقانیت و برتری خود را برای امر خلافت چه می‌ دانند؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-26-ThaqalainSite

مدح و ستایش خلیفه دوم

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

گفتار 228 نهج البلاغه که حضرت علی(علیه السلام) در آن عمربن‌الخطاب را ستوده، چگونه با دیگر بیانات معصومان(علیهم السلام) قابل توجیه است؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-25-ThaqalainSite

فــدک

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

چرا امام علی(علیه السلام) فدک را در زمان حکومت خود بازپس نگرفت؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-24-ThaqalainSite

عزل و نصب‌ها

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

آیا عزل و نصب های امام علی(علیه السلام) خود منافی با عصمت ایشان نیست؟ مثلاً حضرت علی(علیه السلام) ابوموسی اشعری یا کمیل بن زیاد یا ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-23-ThaqalainSite

جهاد و شهادت

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

جهاد و شهادت از نظر امام علی(علیه السلام) چگونه توصیف شده است؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-22-ThaqalainSite

فـتـنــه

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

اینکه امام علی(علیه السلام) می‌ فرمایند: «در فتنه ها مانند بچه شتر باشید» یعنی چه؟ اساساً فتنه به چه معناست و چه ویژگی هایی دارد؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-21-ThaqalainSite

انتخاب شورایی

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

در نامه ششم نهج البلاغه امام علی(علیه السلام) می‌ فرمایند: «هر کس را مهاجرین و انصار انتخاب کنند، رضای خدا در آن است» منظور ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-20-ThaqalainSite

وزیر باشم بهتره!

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

امام علی(علیه السلام) می‌ فرمایند: اگر من وزیر شما باشم بهتر است از آن که امیرتان باشم»؛ آیا امام(علیه السلام) به این گفته اش ایمان ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-19-ThaqalainSite

خطبه شقشقیه

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

آیا امام علی(علیه السلام) درباره غصب خلافت در نهج البلاغه مطلبی فرموده اند؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-18-ThaqalainSite

حقوق شهروندی

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

حقوق متقابل مردم و حکمرانان از دیدگاه امام علی(علیه السلام) چیست؟ به طور کلی حقوق یک شهروند چیست؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-17-ThaqalainSite

آموزه های اقتصادی

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

شمه ای از اندیشه ها و آموزه های اقتصادی نهـج البلاغه را باز گویید؟ ...

TasvirShakhes-PiramoneNahjolbalaghe-16-ThaqalainSite

انتقاد از امام علی(علیه السلام)

پرسش و پاسخ پیرامون نهج البلاغه

امام علی(علیه السلام) در خطبه 216 نهج البلاغه فرموده اند: «از گفتن حق یا مشورت دادن به من خودداری نکنید؛ زیرا خود را از آن ...

صفحه 4 از 38« بعدی...23456...102030...قبلی »