ثقلین
TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva20

گریه‌ی پیامبر خدا صلی الله علیه وآله ۲

به روایت علّامه مجلسی

علّامه مجلسی از امام صادق (ع) در حدیث رجعت در زمان امام مهدی (ع) چنین نقل می‌کند:آن‌گاه حسین (ع) برمی‌خیزد، خون‌آلود، همراه با همه‌ی شهدا ...

صفحه 3 از 3123