ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-305

خاتم اوصیا

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب العبر ج 1 ص 379 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-304

آخرین فرد از ائمه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-303

شجره نامه امام زمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-302

انکار امام زمان

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-301

مهدی متولد نشده است!؟

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-vahabiat-shen80

بررسی و نقد دیدگاه ابن‌تیمیه درباره امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف

مقاله ای از وحيد خورشيدي

ابن‌تيميه با صحيح دانستن روايات مربوط به حضرت مهدي ، عج الله تعالی فرجه شریف عقيده مهدويت را از اصول مسلم دانسته است، اما وي ...