ثقلین
TasvirShakhes-AyatallahEbrahimi-14021026-HeyateHoze-Thaqlain_IR

روضه هفتگی هیأت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

آیت الله ابراهیمی؛ ۲۶ دی ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AyatallahEbrahimi-14021019-HeyateHoze-Thaqlain_IR

بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

آیت الله ابراهیمی؛ ۱۹ دی ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ayatollah Ebrahimi-14020816-Bozorgdashte Allame Tabatabaei-Thaqalain_IR

بررسی سیره علمی اخلاقی علامه طباطبایی(ره)

آیت الله ابراهیمیِ؛ ۱۶ آبان ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Ayatollah Ebrahimi-14010229-Markaz Alem Ale Mohammad-Thaqalain_IR

هیات هفتگی مؤسسه عالم آل محمد(علیهم السلام)

آیت الله ابراهیمی؛ 29 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...