ثقلین
TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-33-ThaqalainSite

نگین انگشتری امام حسن علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

روي نگين انگشتري امام حسن (ع)چه نوشته شده بوده؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-32-ThaqalainSite

امام حسن مجتبی(علیه السلام) ،تجلی احسان

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

احسان يكي از بزرگ ترين مقامات انساني است. هنگامي كه خداوند از مقامات احسان كنندگان و نيكوكاران ياد مي كند و ويژگي هاي آنان را ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-31-ThaqalainSite

فضائل امام حسن علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

درباره فضايل امام حسن عليه السلام و كريم اهل بيت بودن ايشان توضيح دهيد؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-30-ThaqalainSite

شرکت حسنین علیهما السلام در جنگ علیه ایرانیان!

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا همانگونه که تاریخ طبری نقل کرده، حسنین(ع) در زمان خلیفه دوم در جنگ بر علیه ایرانیان شرکت داشتند؟! ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-29-ThaqalainSite

صلح با معاویه و واگذاری خلافت به آن

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

اگر معاویه کافر بوده است پس چرا امام حسن مجتبی(ع) با او صلح کرد و خلافت را به او واگذار کرد؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-28-ThaqalainSite

اتهامی که برای تخریب شیعه به امام حسن علیه السلام وارد کردند

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا این اتهام به شیعه صحیح است که بعد از صلح امام حسن (ع) با معاویه، به آن حضرت گفتند یا مذل المؤمنین؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-27-ThaqalainSite

ازدواج های امام حسن مجتبی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امام حسن مجتبی(ع) با زنان زیادی ازدواج و آنها را طلاق داده است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-26-ThaqalainSite

شفاعت حسنین علیهما السلام نزد امام علی علیه السلام برای آزادی «مروان حکم»

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

چرا امام حسن(ع) و امام حسین (ع) بعد از جنگ جمل برای آزادی مروان حکم نزد امام علی(ع) واسطه شده و شفاعت کردند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-25-ThaqalainSite

فرزند داشتن «جعده» از امام حسن علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا جعده از حضرت امام حسن (ع) فرزندی داشت؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-24-ThaqalainSite

امامت امام حسن علیه السلام قبل از امام حسین علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا امامت امام حسن (ع) قبل از امام حسین (ع) دلیل بر برتری وجودی است؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-23-ThaqalainSite

حضور داشتن یا نداشتن حسنین علیهما السلام در هنگام ضربت خوردن امام علی علیه السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

آیا صحیح است که هنگام ضربت خوردن امام علی (ع) در نمار صبح، امام حسن و امام حسین حضور نداشتند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-22-ThaqalainSite

حسنین علیهما السلام؛ سید جوانان اهل بهشت

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

در حالی که بهشتیان همه جوان هستند، چطور در میان پیامبران و ائمه، فقط امام حسن(ع) و امام حسین (ع) سید جوانان اهل بهشت اند؟ ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-21-ThaqalainSite

تفسیر سوره تین در مورد حسنین علیهما السلام

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

در تفسیر سوره تین حدیثی آمده است که منظور از تین امام حسن مجتبی(ع) و منظور از زیتون امام حسین(ع) است. آیا اصولاً این حدیث ...

TasvirShakhes-EmamHasan-ESQ-20-ThaqalainSite

شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام و فضائل آن حضرت

پرسش و پاسخ پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

امام حسن مجتبی(ع) که بود؟ و چه فضائل و مناقبی داشت؟ ...

صفحه 4 از 6« بعدی...23456